Logga in

Styrelsen

Ordförande: Anders Sandström , Uddängsvägen 17, 0708-80 53 48, sandstrom.hsf@gmail.com

Sekreterare: Åke Lundgren, Pepparängsvägen 37, 0702-43 07 95, ake.lundgren@bahnhof.se

Kassör: Christer Ramebäck, Lindödjupsvägen 13, 0702-27 33 95, christer.rameback@gmail.com

Vägansvarig: Ulf Binnefors, Pepparängsvägen 20, 0739-14 16 30, ulf.binnefors@outlook.com

Ledamot: Helen Lindersson, Grönövägen 65, 0702-89 30 90, hellin@ownit.nu

Suppleant: Kerstin Felldin, Bråtviksvägen 40, 0707 - 16 19 30, kerstinfelldin@yahoo.com

Samfällighetens faktureringsadress är :

Horns Samfällighet

c/o Christer Ramebäck

Föreningsgatan 39

41127 GÖTEBORG

Föreningens verksamhetsår är mellan den 1 maj och 30 april.
Styrelsen skall bestå av 4-6 ledamöter och 0-3 suppleanter, dock minst 6 personer totalt. .

Styrelsen sammanträder ungefär
åtta gånger om året och har då att ta ställning till både akuta
och långsiktiga frågor. En del frågor kräver samarbete med
såväl kommunen som länsstyrelsen, men också med intresse-
organisationer.
Många frågor aktualiseras av enskilda medlemmar och i vissa
fall löser vi dem direkt, medan andra får vänta till årsstämman.
Upphandling av stora arbeten, som asfaltering, snöröjning, muddring,
skogsavverkning med mera är viktigt och kräver viss kompetens.
Budgetfrågorna är alltid under fokus.

Styrelseprotopkollen är konfidentiella (enligt årsmötesbeslut) och läggs därför inte upp på vår hemsida.

Vi informerar om våra beslut och planer i nyhetsbreven, som publiceras regelbundet

Samarbetet med byalagen är också viktigt.

Föreningens årsstämma äger rum varje år under juli månad.
Särskild kallelse skickas till alla medlemmar. Den som vill ha frågor
behandlade på årsstämman ska lämna in skriftliga motioner i god tid
(senast 1 månad innan stämman) till styrelsen.
Protokoll från årsstämman publiceras på hemsidan senast fjorton dagar efter stämman. Anmodan om betalning av årsavgift
skickas ut i början av hösten – avgiften skall vara betald senast den 31
oktober innevarande verksamhetsår.

Om du säljer din fastighet ska styrelsen och byalaget informeras.


  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.