Nyheter – juni 2024
Nyheter – maj 2024
Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – december 2023
Nyheter – oktober 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – juni 2023
Nyheter – maj 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – februari 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – maj 2022
Nyheter – april 2022
Nyheter – mars 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – november 2021
Nyheter – oktober 2021
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – december 2020
Nyheter – november 2020
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – maj 2020
Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – november 2019
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – september 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – maj 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – november 2018
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – augusti 2018

Nyhetsbrev Augusti 2018

Publicerad torsdag 16 aug 2018, 10:54

NYHETSBREV AUGUSTI 2018

Som informerat på årsmötet kommer vi fortsättningsvis att skapa ett regelbundet nyhetsbrev , istället för att publicera styrelseprotokollen. På detta sätt kan vi ge mer utfyllig och förhoppningsvis mer intressant information, i ett lättare och mer tillgängligt format.

Naturen

I Augusti drabbades området av flera åskoväder med resultat att ett flertal träd föll, främst i Målängen/Uddängen och i Hästhagsområdet. Samtliga dessa skall nu vara omhändertagna och bortfraktade. I samband med detta fraktade vi även bort rishögen som låg vid infarten till Lindödjupsvägen. Stryrelsen vill påpeka att träd, ris och grenar från egna tomten skall omhändertas av fastighetsägaren. Det är absolut förbjudet att lägga ut riset i skogen utan vidare åtgärd. Antingen skall det köras till återvinningsanläggning eller eldas upp så snart som möjligt. Flertaler byalag har dessutom gemensamma eldningsplatser.

Vägar

Sommaren med sina höga temperaturer gjorde flertalet av våra vägar mjuka och asfalten blödde på många ställen. Det positiva var att många av de vägskador som uppstått i samband med indragning av VA, till viss del självläkte, och vi har idag bara ett fåtal ställen där ytterligare åtgärder måste vidtagas. Styrelsen kommer utföra inspektion under hösten och därefter ta fram en plan för hur dessa skador skall åtgärdas.

Sandlådorna fylls nu på och fler snökäppar kommer att köpas in under kommande månad.

Styrelsen har beslutat att 4 parkeringsplatser på Gråhällsvägen reserveras för de boende på LIndö.

Nya byalagsregler

I enlighet med vad som beslutades på årsmötet kommer reglerna för byalagsbidragen rändras. Riktklinjer utarbetas under kommande månad

Ekonomi

AMA har sent omsider kommit med en ny faktura för utförda tilläggsarbeten. Denna mycket sena och oväntade faktura är inte med i den budget som lades fram till årsmötet varför den påverkar resultatet för året negativt.

Medlemsavgiften för innevarande verksamhetsår kommer att faktureras i Oktober. Titta i din mejlkorg ! För er som ännu inte meddelat mejladress kommer det att skickas ut inbetalningskort med brev. Styrelsen uppmanar dock alla att skicka in information om mejladress. Gör det till Inger Persson , ingrev@telia.com.

Båtbryggor

Områdets båtbryggor ger av och till upphov till diskussioner. Styrelsen har därför inlett en dokumentation av de bryggor som ligger på samfällighetens mark och vatten, bland annat med hjälp av sattelitfoton och fotodokumentation på plats.

Ändring i styrelsen

Tyvärr har Marie Österberg meddelat att hon önskar frånträda sin plats som suppleant i styrelsen.

Horns Strand Fastigheter AB

Horns Strand Fastigheter AB ser över sina områden för att få ordning på bland annat bryggbebyggelse på deras mark. Föreningen har ju redan sedan tidigare gjort en överenskommelse angående bryggan i Örserumsviken och det har även gjorts överenskommelser med vissa fastighetägare på Grönö. Liknande diskussioner i övriga områden där Horns Strand Fastigheter AB äger mark/vatten, förväntas.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.