Nyheter – juni 2024
Nyheter – maj 2024
Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – december 2023
Nyheter – oktober 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – juni 2023
Nyheter – maj 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – februari 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – maj 2022
Nyheter – april 2022
Nyheter – mars 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – november 2021
Nyheter – oktober 2021
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – december 2020
Nyheter – november 2020
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – maj 2020
Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – november 2019
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – september 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – maj 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – november 2018
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – augusti 2018

Nyhetsbrev September 2023

Publicerad måndag 11 sep 2023, 15:42

Årsmöte 2023.

En förkortad version av presentationen på årsmötet finns nu i vår dokumentmapp.

Ekonomi

Ekonomin i föreningen är god. Under oktober kommer årsavgifterna att debiteras.

Vägar

Kantslåtter genomfördes andra veckan i augusti.

Dikena i Målängen har inspekterats tillsammans med entreprenör. Förhoppningsvis får vi ett nytt dike i svängen av Badhusvägen samt ändring av diket från Badhusvägen ner längs Målängsvägen

Natur

Inom kort kommer vi ha genomgång av de områden som skall röjas under vintern 2023/2024.

Förutom några områden inom byalaget Lindödjupet 3, ska vi även ta ner ett antal träd längs Grönövägen (ute på Grönö). Dessutom kommer dungen bakom bredlådorna vid Grönöbron att gallras och röjas.

Vi har beställt ett antal skyltar , som uppmanar hundägare att plocka upp efter sin hund . Kommer sättas upp under hösten på ett antal ställen där besökare (och boende) gärna rastar sina hundar.

Situationen är på sina ställen rent bedrövlig och mest förvånande är det när det är boende som struntar i något så självklart som att plocka upp efter sin hund.

Invasiva arter

Problemen med invasiva arter har uppmärksammats i media på senare tid. Både i VT och I SVT.

Detta ökar naturligtvis även våra medlemmars intresse för frågan. Vi har kontaktat kommunekologen för att få en uppfattnimng om vad som kan och bör göras, avseende olika arter.

PARKSLIDE

Kommunen, har idag ingen klar policy/strategi för bekämpning av parkslide. I nuläget rekommenderar Naturvårdsverket, åtminstone till privata fastighetsägare, att man inte ger sig på bestånden om det inte verkligen behövs. Det är även styrelsens förslag, tills vidare. Det är oerhört lätt att sprida växten och eventuell bekämpning måste verkligen göras försiktigt.

Riktigt små bestånd, med bara något fåtal plantor, kan man möjligtvis försöka åtgärda. Där kan det vara möjligt att ta bort och sedan täcka med någon tät markduk. Man måste dock täcka ett område som är betydligt större än själva beståndet (3-4 meter utanför). Alternativt att man löpande (minst 1 gång i månaden under växtsäsongen) klipper ned växten. Allt växtavfall måste hanteras i slutna säckar och sedan destrueras. Problemet med båda metoderna är att det kan ta väldigt lång tid.

LUPINER

Inte heller när det gäller lupiner , gör kommunen några insatser. Lupiner kan slås av och det ska då göras två gånger per år, och sedan upprepa under ett antal år därefter. Första tillfället att slå är innan blomningen. Viktigt är att växten inte får hinna sätta frö. Växtmaterial transporteras bort och det är viktigt att åtminstone inte frön sprids i hanteringen. Ett annat sätt, för mindre bestånd, kan vara rotdragning då man helt enkelt för hand drar upp plantorna med rötterna. Något av dessa metoder fungerar ju utmärkt att utföra inom byalaget. Det har redan prövats i Peppaängens byalag. Ett riktigt bra initiativ !

Byalagsmöten

De flesta byalag har träffar nu i höst . Ta reda på när och bli delaktig och påverka hur det ska se ut i ditt närområde.

Övrigt

Bygglovsanmälan för ny redskapsbod vid Gråhällsvägen har lämnats in. Det är tänkt att Västerviks Gymnasiums Bygglinje skall utföra buggnationen.

Pepparängsvägen, ny dragning av trafiken, p-platser och busslinje i framtiden

Styrelsen har uppmanat de boende i Pepparängen och närliggande områden att informera sig om de framtida exploateringsplanerna för området. En arbetsgrupp har startats och man har redan haft ett möte med kommunen. Bra jobbat !

Nedan följer en summering av vad som framkom på mötet. De som var på årsmötet 2022 känner igen huvuddragen.


Kommunens planer är att biltrafiken ska ledas via en upprustad Pepparängsväg från Hornsvägen, över Drottviksslingan fram till pumphuset ut på Pepparängsvägen öster om brevlådorna.
Det blir kommunalt huvudmannaskap för Pepparängsvägen från Hornsvägen fram till fastigheten Pepparängsvägen 2 och 9, samt Drottviksslingans båda gatstumpar och en förbindelse förbi pumphuset ut på Pepparängsvägen.
Pepparängsvägen stängs av med en bom ungefär vid Pepparängsvägen 2 och 9. Där blir det en liten P-plats. Dessutom blir det en liten P-plats öster om Pepparängsvägen vid pumphuset.
Denna gatudragning MÖJLIGGÖR en busslinje. Men det finns inga beslut och den frågan ägs av regionen.

Ny detaljplan
Det här kräver en detaljplan och innan dess en samrådshandling och ett samråd.
Arbetet med samrådshandlingen har påbörjats, men är nu pausat. Inget arbete pågår. Det är ej prioriterat. Om det prioriteras tar det minst 2-3 år innan en detaljplan kan beslutas i kommunstyrelsen. Därefter måste planen vinna laga kraft innan den kan tillämpas.

Kostnad för de boende
En gatukostnadsutredning görs när detaljplanen vunnit laga kraft. Kommunens beräknade kostnader slås ut på alla fastigheter som kommer att använda vägen, i princip alla boende norr om Bråtviken som nu använder Pepparängsvägen för att nå sin fastighet. Kostnaden per fastighet vet vi inget om idag. Det finns en bedömning: mer än 10 000 kr och mindre än 100 000 kr.

Om framdriften
Om arbetet med samrådet återupptas kan kommunen tidigast komma och presentera lite ur den blivande samrådshandlingen till samfällighetsföreningens årsmöte 2025.

2023-09-11

Anders Sandström

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.