Nyheter – juni 2024
Nyheter – maj 2024
Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – december 2023
Nyheter – oktober 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – juni 2023
Nyheter – maj 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – februari 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – maj 2022
Nyheter – april 2022
Nyheter – mars 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – november 2021
Nyheter – oktober 2021
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – december 2020
Nyheter – november 2020
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – maj 2020
Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – november 2019
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – september 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – maj 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – november 2018
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – augusti 2018

Nyhetsbrev September 2021

Publicerad tisdag 31 aug 2021, 13:10

NYHETSBREV SEPTEMBER 2021

Sommaren lider mot sitt slut samtidigt som höstens första nyhetsbrev kommer här.

Årsmöte 10 juli

Årsmötet för 2021 ägde rum den 10 juli, med ca 40 personer närvarande.

Det är naturligtvis tråkigt att färre än 10% av våra medlemmar dyker upp på ett årsmöte. Kanske bidrar de kvarvarande restriktionerna till en viss försiktighet och avsaknaden av avgörande större frågor kan naturligtvis också var en orsak. Eftersom alla inte besöker hemsidan regelbundet får vi även försöka entusiasmera via andra kanaler till ökad närvaro nästa år.

För de som inte deltog på mötet kan vi rekommendera den sammanfattning av mötespresentationen, som ligger under ”Årsmötesdokumenten”. Du kan också klicka här för att komma direkt till presentationen.

Nya styrelsemedlemmar

På årsmötet avtackades Christer Westerberg, Monika Marmelid och Maria Gustafsson. Stort tack till dem alla för allt nedlagt jobb och engagemang för samfälligheten.

Till styrelsen valdes Christer Ramebäck, som blir ny kassör. Anna Ege valdes in som suppleant.

Helen Lindersson, som tidigare varit suppleant valdes nu in som ordinarie ledamot.

Välkomna!

Särskild slitageavgift vid nybyggnation.

Samtliga propositioner från styrelsen antogs vid årsmötet. Det som kan ha direkt påverkan på den enskilda medlemmen är beslutet om ”särskild vägslitageavgift vid nybyggnation”. Avgiften är 10 000 kr vid byggnation av hus med bostadsyta på 85 kvm eller större. Detta gäller alla som använder vårt vägnät för transporter i samband med byggnation. Alltså även de som inte är medlemmar i samfälligheten, vilket är viktigt när nya områden utvecklas, som är beroende av och sliter på vårt vägnät.

Observera att avgiften gäller allmänt ökat slitage. Direkta skador skall alltid åtgärdas/bekostas av den som orsakat dessa.

Vägar

Utfarten från Hästhagen är nu breddad. Asfaltering kvarstår.

Avtal kommer slutas med JLB Mark & Asfalt AB om asfaltering av Hästhagens väg område. Asfaltering av huvudvägen sker i ett svep, från utfarten (där kommunens del slutar) och hela vägen fram till där vägen delar sig i Hästhagsvägen och Mjösjövägen. Därifrån sträcker sig asfalteringen ytterligare ca 70-100 meter åt varje håll.

Möjlighet till enskilda asfalteringsarbeten kommer att ges i samband med att vi genomför detta projekt. Varje enskild fastighetägare måste göra en egen överenskommelse med JLB. Mer information om detta och övriga praktiska frågor kommer skickas ut senare..

Smärre arbeten kommer utföras även på Gråhällsvägen och i Målängen. Även där har man möjlighet att beställa egna arbeten.

Arbetet är planerat att ske i oktober , då leverans av en nybyggnation i området är planerat till slutet september.

Ekonomi

Ekonomi är god i samfälligheten. Vi har stora kostnader under året med bland annat asfalteringen i Hästhagen, men tack vare en extraordinär inkomst, visar budgeten ändå ett positivt resultat för verksamhetsåret. Budgeten i sin helhet finner du bland dokumenten från Årsmötet 2021.

Vassröjning

Byalaget Lindödjupet 1 har återigen gjort en gedigen insats, när man slagit och tagit bort vass i och omkring Grönösundet.

Parkslide

Frågan om spridningen av den invasiva växten ”parkslide” har åter kommit upp. Dels hade Västervikstidningen flera reportage i somras om problemet i kommunen, dels har Grönö byalag noterat förekomsten av växten.

Samfälligheten har inte någon policy kring ”parkslide”, då förekomsten varit mycket begränsad på Hornslandet. Däremot har vi noterat att kommunen nu vill invitera förekomsten av ”parkslide” och vi hoppas att man så småningom även kommer med råd om hur den skall bekämpas.

Ser du ”parkslide” i vårt område kan detta rapporteras till kommunens mejladress mex@vastervik.se. Lägg gärna med bild och meddela självklart var du sett växten. Meddela även samfällighetens styrelse. Förhoppningen är att kommunen under nästa år inleder någon form av bekämpning på de mest utsatta ställena.

Önskar byalaget medel för bekämpning enligt någon av de metoder som trots allt finns, ställer sig samfälligheten positiv till att bidraga med medel.

Bryggor

Inventering och registrering av bryggor (på samfällighetens mark och vatten) kommer att påbörjas under september.

Militärt besök

I samband med den ”Militärhistoriska träffen” i Västervik i slutet av augusti (se även artikel i VT den 23 Augusti) bjöds föreningens volontärer på ett besök till de två bevarade bunkrarna inom samfällighetens område. Bunkrarna var en del av Västerviks försvar under bland annat 2:a världskriget. Hans Ellervik var värd för besöket. Intresset var stort och eventuellt kommer vi under året ha en förevisning för medlemmarna. Håll utkik på hemsidan.

Anders Sandström

2021-08-31

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.