Nyheter – juni 2024
Nyheter – maj 2024
Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – december 2023
Nyheter – oktober 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – juni 2023
Nyheter – maj 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – februari 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – maj 2022
Nyheter – april 2022
Nyheter – mars 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – november 2021
Nyheter – oktober 2021
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – december 2020
Nyheter – november 2020
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – maj 2020
Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – november 2019
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – september 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – maj 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – november 2018
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – augusti 2018

Nyhetsbrev September 2020

Publicerad måndag 31 aug 2020, 10:18

Efter ett sommaruppehåll kommer här ”höstens ” första Nyhetsbrev.

Årsmöte

Årsmötet för 2020 senarelades till den 23:e Augusti, p g a de regler som gäller kring Corona-pandemin.

Det är naturligtvis tråkigt att endast ett fåtal (drygt 30 personer) deltog på mötet, men detta var en förutsättning för att kunna genomföra detsamma. Förhoppningsvis får vi se ett stort antal medlemmar dyka upp nästa år.

För er som ändå vill veta lite mer av vad som avhandlades på årsmötet finns följande tillgängligt på hemsidan. Titta under ”Dokument/Protokoll Årsmöte 2020”. Där finns:

  • Det officiella protokollet (så snart det är justerat och klart).
  • Förkortad version av den presentation som formade stommen på årsmötet.

Bland det som avhandlades på årsmötet kan nämnas en stadgeändring som möjliggör ökad flexibilitet vad gäller sammansättning av styrelsen.

En längre diskussion fördes också kring vissa lokalgators införlivande i samfälligheten, och därmed tillhörande framtida förrättning för Hornslandet. En komplicerad fråga som du kan läsa mer om i presentation och protokoll från årsmötet.

Ny styrelse

I samband med årsmötet avgick två av våra styrelsemedlemmar.

Dels Stefan Gideskog, som förtjänstfullt fungerat som samfällighetens sekreterare under 4 år och dels Inger Persson som under många år var ansvarig för vårt medlemsregister. Ett stort tack till båda för deras insatser.

Två nya medlemmar valdes in i styrelsen.

  • Åke Lundgren (boende i Pepparängen), som ordinarie medlem tillika sekreterare.
  • Maria Gustafsson (boende i Målängen), som suppleant.

De önskas hjärtligt välkomna till styrelsen.

Ekonomi

Ekonomin är fortsatt god och inte mycket har hänt de senaste månaderna. Alltså kan man använda balans och resultaträkningarna från årsmötet som god informationskälla avseende vår ekonomi.

Vägar

Kantslåtter genomfördes sista veckan i augusti. Något sent kan tyckas, men torkan gjorde att det fördröjdes än mer då entreprenören var orolig för brandfaran.

Norra stickvägen till Kohagsvägen kommer att asfalteras under hösten, troligtvis redan under september.

Hästhagens byalag har undrat när en utlovad breddning av utfartsvägen till Hornsvägen skall ske. Detta har varit ett löfte från kommunen, men kommer inte att ske förrän en ny förrättning genomförs.

Vi har återkommande diskussioner angående väg-gupp. Några anser att de är för många, andra att det är för få, för höga eller för låga. Oavsett vad man tycker kan man konstatera att hastigheten på vissa delar av våra vägar är alldeles för hög. Inom området råder 30km/t. Eftersom detta inte efterlevs så lägger även privata fastighetsägare ut egna gupp. Detta är självfallet inte tillåtet, och skapar nya diskussioner.

Vi kommer antingen låna en fartkamera av kommunen, alternativt köpa in en egen, för att få en bättre förståelse kring hastigheterna på de olika vägpartierna. Med detta som underlag kan man förhoppningsvis klarlägga om det finns behov av fler fasta väg-gupp och i så fall var.

Natur

VI inventerar just nu områden inom samfälligheten som riskerar att växa igen och har avsatt medel i budgeten för att åtgärda åtminstone delar av detta.

Vassröjning har skett i omkring Grönösundet. Ett antal personer från byalaget Lindödjupet 1 deltog förtjänstfullt i arbetet. Vassmaskinen tillhör föreningen och står till byalagens förfogande. Dock måste personer som kan köra maskinen finnas till hjälp.

Örserumsviken

Marginalen/Horns Strand Fastigheter AB har ju tidigare meddelat att man ämnar ta bort den gamla bryggan i Örserumsviken. Planerna är att bygga en eller två nya bryggor, vilket skapar problem vad gäller möjligheterna till bad. Man har därför framfört önskemål om diskussioner med bland annat samfälligheten, hur detta skall kunna lösas. Vi har bildat en projektgrupp med deltagare från styrelsen och boende, ifall dessa diskussioner blir aktuella.

Hornslandet historia- nu i digitalt format

Årsstämman 1998 gav styrelsen i uppdrag att författa en historik över föreningens 50-åriga historia.

Inger Wigren och Hans Ellervik samlade in och sammanställde materialet och år 2000 förelåg den så i tryckt format.

Den har varit mycket omtyckt bland medlemmarna, men börjar nu ta slut. Nuvarande styrelse har därför beslutat att lägga upp den i digitalt format.

Vi har dessutom bett Hans Ellervik att skapa en fortsättning. Ytterligare 20 år har gått och mycket har hänt under dessa år. Förhoppningsvis får vi läsa fortsättningen inom en inte alltför avlägsen framtid.

Tills dess får vi hålla till godo med att kunna läsa den befintliga på vår hemsida.

Du finner den under egen flik på startsidan eller under ”Dokument/Samfällighetens Historia”.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.