Nyheter – juni 2024
Nyheter – maj 2024
Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – december 2023
Nyheter – oktober 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – juni 2023
Nyheter – maj 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – februari 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – maj 2022
Nyheter – april 2022
Nyheter – mars 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – november 2021
Nyheter – oktober 2021
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – december 2020
Nyheter – november 2020
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – maj 2020
Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – november 2019
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – september 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – maj 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – november 2018
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – augusti 2018

Nyhetsbrev Oktober 2018

Publicerad måndag 1 okt 2018, 14:56

NYHETSBREV OKTOBER 2018

Som informerat på årsmötet kommer vi fortsättningsvis att skapa ett regelbundet nyhetsbrev , istället för att publicera styrelseprotokollen. På detta sätt kan vi ge mer utfyllig och förhoppningsvis mer intressant information, i ett lättare och mer tillgängligt format.

Naturen

Flertalet byalag har haft röjardagar under oktober. Vi är tacksamma om "sammankallande" i varje byalag skickar in protokoll från dessa möten samt meddelar när nästa möte är inplanerat, så vi kan lägga in detta i kalendern.

Telia kommer att lägga ner ny optokabel för att förse Gotland med bättre bredband. Den tidigare är för gammal och klarar inte dagens krav. Detta kommer innebära att man gräver på vår mark. I huvudsak ca 10 meter in från Hornsvägens norra sida, och till slut sneddar man över Gråhällsvägens södra ände ner mot vattnet. Det är Eltel som är entreprenör och arbetet beräknas vara slutfört innan jul. All mark och alla vägar skall återställas efter arbetet. Vi kommer gemensamt se till att minsta möjliga åverkan sker på skog och natur. Eltel kommer inom kort att markera ut var man ämnar gräva och vi kan då se var eventuella problem finns. Det kan exempelvis finnas vissa fastighetsägare som har material, komposter mm utanför sin tomt (som naturligtvis inte skall vara där) , som måste tas bort i samband med grävningsarbetet.

Vägar

Snökäppar (150 st) är inköpta och byalagen kan hämta dem hos Ingemar Lindin, föreningens vägansvarige.

P-skylt vid Gråhällsvägen är beställd och levererats. Sätts upp inom kort

Samma sak gäller en av gatuskyltarna på Gråhällsvägen.

Ny sand i sandlådorna är snart på plats.

Vägspegel sätts i en av backarna på Grönö.

Nya byalagsregler

Styrelsen har funnit att det finns en mängd problem och frågeställningar i att skapa nya regler vad gäller byalagsbidrag. Det kommer därför ta ytterligare en tid innan ett eventuellt nytt förslag kan presenteras.

Ekonomi

Ekonomin är för närvarande tillfredsställande.

Medlemsavgiften för innevarande verksamhetsår faktureras under Oktober. Titta i din mejlkorg ! Vi har skickat ut till ca 330 mejladresser. 100 har fått brev. Styrelsen uppmanar därför alla att skicka in information om mejladress. Gör det till Inger Persson , ingerev@telia.com.

Jakt & Fiske

Vissa byalag har noterat förekomst av mink, villket inte är något nytt. Om ni känner att detta problem ökat på senare tid, så kontakta styrelsen.

Stadgar

Begäran om stadgeändringar, enligt årsmötesbeslut, har skickats in till Lantmäteriet.

Horns Strand Fastigheter AB

Horns Strand Fastigheter AB har bjudits in och kommer att närvara vid extra styrelsemöte den 1 december, tillsammans med representanter för byalagen. Syftet är att få en uppfattning kring deras planer på Hornslandet. Byalagsrepresentanterna får här möjlighet att ställa frågor. Har du som medlem undringar eller frågor så meddela styrelsen i förväg så även Horns Strand Fastigheter får möjlighet att förebereda svar på dessa frågor.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.