Nyheter – juni 2024
Nyheter – maj 2024
Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – december 2023
Nyheter – oktober 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – juni 2023
Nyheter – maj 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – februari 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – maj 2022
Nyheter – april 2022
Nyheter – mars 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – november 2021
Nyheter – oktober 2021
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – december 2020
Nyheter – november 2020
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – maj 2020
Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – november 2019
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – september 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – maj 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – november 2018
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – augusti 2018

Nyhetsbrev Oktober 2023

Publicerad måndag 23 okt 2023, 10:32

Ekonomi

Ekonomin i föreningen är god. Nu i sista veckan av oktober kommer årsavgifterna att debiteras.

Håll utkik i din e-postlåda!

Vägar

Styrelsen har sedan tidigare identifierat (och kommunicerat om) ett antal vägar som är i stort behov av upprustning.

Vi kommer försöka inventera samtliga vägar och med detta som underlag ta fram en mer detaljerad underhållsplan , förhoppningsvis även med kostnadsuppskattningar. Detta behövs då kostnaderna kan bli höga och måste därför planeras in i tiden. Eventuellt får det även inverkan på kommande årsavgifter.

Det bör i detta sammanhang poängteras att medlemsavgiften varit konstant under många år, vilket inte kan sägas om omvärldens pris- och kostnadsökningar.

Natur

Sören Mattson som hjälpt oss att röja och fälla träd , har gått i pension. Stort tack till honom för ovärderliga insatser.

Sören ersätts av Jan Blomkvist. Vi ser fram emot vårt samarbete och har redan gått igenom de arbeten som ska utföras under vintern.

Fastighetsägaren Horn 1:439 har anmält önskan om att muddra vid sin brygga på Lindö.

Länsstyrelsen har godkänt detta och även samfälligheten har givit sitt tillstånd.

Boden vid Gråhällsvägen börjar bli en följetong. Vi har tidigare berättat om att bygglov sökts för att bygga en ny bod, då den nuvarande är i mycket dåligt skick.

Kommunen menar då att strandskyddsdispens måste sökas, trots att boden stått där i ”alla” tider.

Man kan förundras över mindre och vår plan är nu att renovera den till samma utförande som nu , varför vi inte behöver varken bygglov eller dispens.

Byalag

Flertalet byalag har haft röjardagar under de senaste veckorna. Tack för god insats.

Glöm inte att skicka in protokoll och info om när nästa möte till våren , äger rum.

Detta publiceras då i vår kalender.

2023-10-23

Anders Sandström

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.