Nyheter – juni 2024
Nyheter – maj 2024
Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – december 2023
Nyheter – oktober 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – juni 2023
Nyheter – maj 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – februari 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – maj 2022
Nyheter – april 2022
Nyheter – mars 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – november 2021
Nyheter – oktober 2021
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – december 2020
Nyheter – november 2020
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – maj 2020
Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – november 2019
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – september 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – maj 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – november 2018
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – augusti 2018

Nyhetsbrev Oktober 2022

Publicerad lördag 1 okt 2022, 11:00

Ekonomi

Ekonomin är fortsatt god.

Utskick av årsavgiften sker denna månad. Från och med nu kommer vi att använda OCR-nummer, vilket kommer att förenkla hanteringen. Vi kommer även att fakturera 60:- i extra avgift till dem som inte meddelat e-mejladress, utan måste få avin via post. Vi kan med glädje konstatera att vi nu har mejladresser till 90% av våra medlemmar.

I samband med att byalagen måste visa kvitton på sina utlägg kan det konstateras att vi behöver kommunicera vilka typer av utgifter som är acceptabla. I princip är det endast utgifter som har att göra med vård av vår natur och våra vägar, som ryms inom detta.

Enklare förtäring på röjardagarna är också OK. Är ni osäkra – kontakta någon i styrelsen.

Kontraktet avseende försäljningen av hamnområdet på Horns Udde är nu signerat och likvid förväntas under oktober.

Vägar

Styrelsen har tagit beslut på att genomföra följande större vägarbeten under innevarande verksamhetsår:

  • Mötesplats Ingefäravägen
  • Mötesplats Borgövägen
  • Nytt fartgupp Borgövägen
  • 6 gamla fartgupp renoveras (Pepparängsvägen och Lindödjupsvägen)
  • Avrinning slutet Kohagsvägen
  • P-plats i slutet av Bråtviksvägen

Arbetet genomförs av JLB Mark & Asfalt till en kostnad av ca 200 000 kr. Vi återkommer med detaljerad information om tidpunkter mm.

Samfälligheten har gett formellt godkännande till Marginalen att dra ny väg i slutet av L:a Bråtviksvägen.

Bråtviksvägen har haft stora problem med avrinning och dikenas (bristande) funktion. Möte med kommunen har genomförts , då det var de som skapade dikena i samband med VA-utbyggnaden. Vi avvaktar utfallet av några mindre åtgärder som kommunen gjort på senare tid, men samfälligheten har ansvaret och kan tvingas att renovera dessa diken.

Hastigheter på Hornsvägen

Busslinjen till Horns Strand är nu i bruk.

Kommunen har då inrättat en 40-zon inte bara runt själva hållplatsområdet utan begränsningen fortsätter en lång sträcka därefter, vilket har tett sig obegripligt för de flesta.

Ett flertal av våra medlemmar har klagat till kommunen och menat att detta är orimligt. Dessutom riskerar man förstöra respekten för hastighetsbegränsningen, i det område där den faktiskt är rimlig, dvs runt busshållplatsen. Även samfälligheten har framfört sina synpunkter. Detta har gett resultat ! Kommunen föreslår nu en förändring så att 40-området endast sträcker sig 100 meter efter cykelövergången.

Vi kan också förvänta oss att resterande del av Hornsvägen blir 60-väg (nu 70) och att sista biten ut mot udden kommer att ha begränsning på 40km/tim (nu 50).

Natur

Brygginventering, i de områden där marken/vattnet ägs av samfälligheten, är nu avslutad.

Vi tackar dem som varit involverade och behjälpliga i detta projekt.

En motion har inkommit från Gråhällens byalag , avseende maskinell vassröjning med inhyrd entreprenör. Dessa klippaggregat klarar av större vassområden på kort tid och kan gå både på land och i vatten.Den tidigare begränsningen vi haft med vårt eget aggregat på 3 dm vattendjup , gäller alltså inte. De områden som i första hand kan vara aktuella är förutom Lindösundet även Grönösundet. Detta skulle vara ett 3-årsprojekt och efter utvärdering även kunna utökas till andra områden. Noterbart är dock att vid klippning måste byalagen vara behjälpliga med att ta hand om vassen. Antingen ska den eldas upp eller forslas bort (men det blir väldigt stora volymer).

I föregående nyhetsbrev nämndes att samfälligheten ämnade inköpa en handhållen vassklippare. Det har visat sig att denna är alltför tung att hantera, varför inköpet inte genomförs.

Stranden nedanför Gråhällsvägen röjs inom kort.

Styrelsen

2022-10-01

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.