Nyheter – juni 2024
Nyheter – maj 2024
Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – december 2023
Nyheter – oktober 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – juni 2023
Nyheter – maj 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – februari 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – maj 2022
Nyheter – april 2022
Nyheter – mars 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – november 2021
Nyheter – oktober 2021
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – december 2020
Nyheter – november 2020
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – maj 2020
Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – november 2019
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – september 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – maj 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – november 2018
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – augusti 2018

Nyhetsbrev oktober 2021

Publicerad tisdag 5 okt 2021, 12:32

Vägar

Asfaltering av Hästhagens vägområde startar i vecka 40, dvs andra veckan i oktober.

Första veckan är endast förberedelser och underarbeten, veckan därpå sker asfalteringen.

Horns Strands Fastigheter AB verkar nu vilja starta projektet med att bebygga de nya fastigheterna i Lilla Bråtviken och i samband med detta anlägga den nya väg som planbestämmelserna föreskriver.

Ekonomi

Ekonomin är god och årsavgiften faktureras inom kort. Håll utkik i din mail-box eller brevlåda.

Kommunikation med medlemmarna.

Hemsidan och nyhetsbrevet är styrelsens huvudsakliga väg att nå medlemmarna med information.

Men tillgången till medlemmarnas mejladresser är minst lika viktigt. Via mejl kan vi skicka kallelser, faktura när det är dags att betala årsavgiften och snabbt nå ut med annan viktig information. Det är därför oerhört viktigt att du meddelar din mejladress.

Vi har nyligen gjort ett brevutskick till alla där vi saknar mejladress, med information om hur man går till väga för att lägga in korrekt information i vårt system. Vi uppmanar alla att göra detta, eller kontakta styrelsen på annat lämpligt sätt. Eftersom avsaknaden av mejladress också har en kostnadsaspekt (papper, kuvert, porto och arbetstid) avser vi nästa år att lägga på faktureringsavgift på årsavgiften i de fall vi inte har en mejladress.

Mejlutskick kommer också göras regelbundet som en påminnelse i samband med att Nyhetsbrev lagts upp på hemsidan. Vårt uttalade mål är att genom förbättrad kommunikation öka antal besök på vår hemsida och att öka antalet deltagare på årsmötet.

Natur

I förra nyhetsbrevet tog vi upp problematiken avseende den invasiva växten ”parkslide”. Grönö byalag har nu inventerat sitt område och hittat växten på tre ställen. Man har dessutom anmält detta till kommunen – vilket de har bett om. Responsen var dock sval eftersom det inte var på deras mark. En något märklig reaktion kan man tycka.

Klagomål har inkommit till styrelsen angående att boende lägger ut trädgårdsavfall på allmänning. Kompostering skall göras på egen tomt! Ris och grenar mm skall antingen köras till Målserum avfallsanläggning eller eldas upp under tid som detta är tillåtet, dvs från första oktober till sista april. Övrig tid är eldning förbjudet. För mer info se under fliken ”Medlemsinfo/Natur o Miljö /Eldningsinfo” på vår hemsida.

Några av dikena kring Lilla Grönsundsvägen har under en längre tid varit dåliga och skapat problem. Ett av dem som är ett vägdike, har nu åtgärdats av kommunen, det andra som är ett avrinningsdike ner mot Grönösundet har åtgärdats av samfälligheten.

Jakt

Boende i Målängen har klagat på förekomsten av stora mängder skator, som i flock attackerat andra djur och förstört i trädgårdarna. Jaktledaren på Horns Gård sköt några stycken vilket förhoppningsvis förbättrar situationen.

Önskemål om att samfälligheten skall köpa in grävlingsfällor har framförts. Styrelsen har avslagit begäran. Främst för att ansvarsfrågan kring hantering och utsättande av fällor, samt efterföljande avlivning, inte känns självklar. Så länge problemen stannar vid uppbökning av gräsmattor får vi kanske leva med detta. Vi bor trots allt på landet. Förvärras situationen får vi ta upp frågan igen.

Tänk på att älgjakten startar den 8:e oktober, vilket brukar öka rörligheten bland viltet.

Möte med Västerviks Kommun

Möte har i dagarna hållts med stadsplaneavdelningen hos kommunen.

Dels signerades avtalet om att överlämna skötseln av området vid utfarten från Hästhagen,i enlighet med beslut på årsmötet.

Vidare diskuterades samma fråga avseende WV-området på Horns Udde, i enlighet med detaljplan 5B. Här skall en förhandling ske med kommunen för att fasställa ett värde på den mark vi skall överlåta. Kommunens planer för hamnområdet inkluder bland annat renovering av stora bryggan och eventuellt en ramp för angöring av pråmar. Rampen för i - och upptagning av småbåtar skall vara kvar.

Arkivering

Styrelsen arbetar på en förbättrad struktur avsende arkivering av digitalt material.

Detta är inget som berör medlemmarna direkt, men är viktigt för att i framtiden finna historisk information. I dagsläget är föreningsarkivet vår primära källa för att finna äldre dokument, men på senare år har de även sparats digitalt och när volymen ökar behövs en bättre struktur.

Anders Sandström

2021-10-05

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.