Nyheter – juni 2024
Nyheter – maj 2024
Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – december 2023
Nyheter – oktober 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – juni 2023
Nyheter – maj 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – februari 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – maj 2022
Nyheter – april 2022
Nyheter – mars 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – november 2021
Nyheter – oktober 2021
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – december 2020
Nyheter – november 2020
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – maj 2020
Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – november 2019
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – september 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – maj 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – november 2018
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – augusti 2018

Nyhetsbrev Oktober 2020

Publicerad måndag 12 okt 2020, 12:45

Vägar

Norra stickvägen från Kohagsvägen är nu asfalterad.

Vi har påpekat till kommunen att mitt- och sidomarkeringarna har försvunnit i samband med asfaltering av delar av Hornsvägen.

Natur

Byalagen har fått komma in med förslag på områden där de behöver hjälp med röjning av sly och buskage. Det handlar alltså i första hand om områden i närheten av våra fastigheter, eller områden där våra medlemmar vistas regelbundet, ex badplatser, promenadvägar etc.

Den största insatsen kommer att ske i Hästhagsområdet, mellan P-platsen och ner mot badet. Arbetet drar igång denna månad. Vi kommer även att punktröja två mindre områden inom byalaget Lindödjupet 3 och ett vid Gråhällsvägen. I övrigt har ju sedan tidigare flera bidrag givits till olika byalag för skötsel av deras områden.

Kontakt har tagits med kommunen för att se om de möjligtvis skulle vilja bidra till röjning av strandkanterna kring Mjösjön. Detta är ju inga områden som direkt används av de boende, men kanske kunde röjning förhindra ytterligare igenväxning av sjön. Något sådant intresse finns inte. Även diskussioner avseende våra två sund (Grönösundet och Lindösundet) har genomförts. Båda dessa växer sakta men säkert igen och är i behov av muddring. Kommunen har inte heller i detta sammanhang något intresse av att bidra till att dessa hölls öppna. Tyvärr!

I övrigt genomförs under oktober en mängd röjardagar i de olika byalagen.

Ekonomi

Samtliga medlemmar skall nu ha fått en faktura med årsavgiften. De flesta har fått fakturan via e-mejl, men det är fortfarande många som får fakturan via normal post. Tillhör du denna kategori, ber vi dig därför meddela oss din mejladress. Detta sparar både tid och pengar för samfälligheten.

Möte med Kommunen

Delar av styrelsen har haft möte med kommunens Samhällsbyggnadsavdelning. För närvarande har kommunen inga nya planer eller idéer för området, utan är nöjda med att planbestämmelserna ny vunnit laga kraft i hela området. Så länge samfälligheten arbetar i enlighet med dessa är man även tillfreds med nuvarande upplägg där samfälligheten förvaltar området på det sätt som skett under årtionden.

Mer specifika punkter som berördes var:

  • Förlängning av cykelvägen är inte aktuellt i närtid. Vi informerade om att vi gjort vissa förbättringar av Linneastigen med Marginalens tillåtelse. Vid eventuell exploatering av nya tomter på övre delen av Bråtviken kommer södra delen av Linneastigen behöva asfalteras, vilket skulle underlätta cykling på Hornslandet ytterligare.
  • Ny latrintömningsstation för fritidsbåtar har diskuterats, med eventuell placering på Horns Udde. Detta är av flera skäl inte optimalt, så alternativ placering skulle kunna vara Idö, men detta fodrar att det kommunala avloppet dras dit.
  • Kommunen var informerad om Marginalens planer på en badplats i Örserumsviken.

Styrelsen

2020-10-12

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.