Nyheter – juni 2024
Nyheter – maj 2024
Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – december 2023
Nyheter – oktober 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – juni 2023
Nyheter – maj 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – februari 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – maj 2022
Nyheter – april 2022
Nyheter – mars 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – november 2021
Nyheter – oktober 2021
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – december 2020
Nyheter – november 2020
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – maj 2020
Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – november 2019
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – september 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – maj 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – november 2018
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – augusti 2018

Nyhetsbrev November 2021

Publicerad torsdag 4 nov 2021, 18:30

Vägar

Asfalteringen av Hästhagens vägområde (och övriga beställda arbeten) är nu färdigt. Några mindre arbeten återstår, exempelvis att måla fartguppen.

Diskussioner med Horns Strands Fastigheter AB har påbörjats avseende slitageavgift i samband med att de skall bygga en helt ny väg i förlängningen av Lilla Bråtviksvägen. Vi räknar med högt slitage och risk för skador.

Ekonomi

Årsavgiften har fakturerats till samtliga medlemmar. De flesta får den via mejl, så kolla din inbox!

Som nämndes i förra nyhetsbrevet föreslås en faktureringsavgift nästa år (60 kr), för de som inte uppgivit mejladress. Så anmäl din mejladress till samfälligheten!!

Ekonomin är god med en kassa på över 1,1 miljon kr. Inom kort kommer dock asfalteringsarbetena i Hästhagen, på drygt 400 000 kr, att betalas.

Natur

Några av dikena kring Lilla Grönsundsvägen har under en längre tid varit dåliga. Ett av dem, som är ett vägdike, har trots flera försök inte blivit bra. Vi kommer därför att lägga ner ett rör för att åstadkomma rätt fall i diket.

Kommunekologen har efter en anmälan besökt strandområdet nedanför Gråhällsvägen. Han konstaterar att ”privatisering” av strandområdet skett och uppmanar de boende att upphöra med detta. Området är betecknat som ”Natur” i planbestämmelserna och skall vara tillgängligt för alla.

Flera byalag har under den senaste månaden genomfört ett stort och välkommet röjningsarbete samt även satt ut snökäppar. Stort tack för er insats !

Sammankallande i byalagen uppmanas att skicka in eventuella protokoll, så kan vi publicera dem på hemsidan. Meddela även nästa planerade sammankomst.

Jakt

Ett stort antal jaktdagar har genomförts av de olika jaktlagen i vår närhet. Tydligen vet även djuren om detta då man bland annat skådat en ståtlig älgtjur på Grönö, på tryggt avstånd från jakten.

Lodjur har siktats inom vårt område. Bland annat i Pepparängen och vid Lindödjupsvägens södra infart. Antagligen ett djur på genomvandring. Om det trots allt skulle stanna i området lär vi se en kraftig decimering av bland annat rådjursbeståndet. Enligt uppgift fäller ett lodjur i snitt ett rådjur i veckan.

Planfrågor

Diskussioner pågår avseende kommunens övertagande av WV-området längst ut på Horns Udde. Noterbart är att kommunen redan börjat åtgärda bryggan, En stor mänd krosssten har lagts ut på bryggans sida ut mot havet.


Samfälligheten har återigen yttrat sig angående planarbetet för Horn 1:467, dvs området öster om Linneastigen. Man har i det fortsatta arbetet tagit hänsyn till flera av våra tidigare påpekanden.

Kommunen har beslutat att överklaga en avstyckning (delning av tomt) på Grönö. Man menar att avstyckningen strider mot gällande detaljplans syfte. Även privata intressenter, tillika boende på Grönö, har överklagat.

I samband med avstyckningen har även en ersättningsutredning gjorts , för att fastställa summan som en eventuell ny tomtägare skall erlägga till samfälligheten, för att bli medlem i denna. Summan uppgår till ca 24 000 kr.

Anders Sandström

2021-11-04

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.