Nyheter – juni 2024
Nyheter – maj 2024
Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – december 2023
Nyheter – oktober 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – juni 2023
Nyheter – maj 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – februari 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – maj 2022
Nyheter – april 2022
Nyheter – mars 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – november 2021
Nyheter – oktober 2021
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – december 2020
Nyheter – november 2020
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – maj 2020
Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – november 2019
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – september 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – maj 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – november 2018
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – augusti 2018

Nyhetsbrev November 2020

Publicerad tisdag 10 nov 2020, 09:32

Vägar

  • Byalaget på Grönö har borrat och monterat metallrör längs Grönövägen för att underlätta nedsättandet av snökäppar.
  • I samband med enskild fastighetsägares nybyggnation på Grönö har Grönöbron förstärkts med plåtar.
  • Styrelsen har beslutat att se över behoven av nya ytskikt på vägarna i Hästhagsområdet. Eventuell asfaltering är planerat till 2021/22.

Natur

Flertalet byalag har haft röjardagar under oktober månad. Det är mycket glädjande att så många bryr sig om och vill vårda sin närmiljö.

På förekommen anledning påminns om vad som gäller kring röjning och fällning av sly eller träd inom vår samfällighet:

Samfälligheten har skötselrätt för hela vårt GA-område. Detta inkluderar mark ägt av samfälligheten självt samt mark ägd av Marginalen AB. Byalagen har ansvar för och rätten att hålla snyggt inom sitt område. Detta inbegriper i första hand röjning av sly och mindre träd, med en diameter av max 10 cm, vilket motsvarar en omkrets på ca 30 cm.

Är det större träd som står på samfällighetens mark, följer man vår trädpolicy. Denna finner du under fliken ”Medlemsinfo/Natur & Miljö” på startsidans meny. Vi försöker i största möjliga mån hålla på närhetsprincipen där byalaget har ett avgörande inflytande på beslut som rör träden i vårt område. Trädpolicyn har fått några förtydliganden senaste veckan men den kommer revideras ytterligare de närmsta månaderna, för förbättrad förståelse.

Står trädet på Marginalen AB´s mark är det de som skall kontaktas för att få ett godkännande.

Vi har noterat att det finns ett antal döda träd längs vägarna på Grönö. Eftersom flera står nära el- och teleledningar är det inte helt enkelt att fälla dessa. Kontakt har tagits med Västerviks Miljö & Energi och vi kommer förhoppningsvis att med gemensamma krafter ta bort dessa träd.

Det större röjningsarbete som skulle startat i bland annat Hästhagen, har fördröjts, men kommer förhoppningsvis igång inom kort.

Nedsläckning av kopparnätet

Telia har meddelat att man släcker ned kopparnätet på Hornslandet den 31/3 - 2021. Ca 65 hushåll berörs. Enligt Telia kommer alla som berörs erbjudas en ny tjänst, antingen via Telia eller via en annan operatör (mobilt eller via fiber). Kommunen är inte nöjd med Telias agerande vilket framkommer i en artikel i VT den 22/10-2020.

Ekonomi

Ekonomin är god och många medlemmar har betalt in årsavgiften, men vi saknar fortfarande ett 100-tal. Kolla din mejlbox och se om du fått en faktura.

Samfällighetens inkomster består ju till största delen av medlemsavgifterna. Vi får dock även en del slitageavgifter, dvs ersättning för nyttjandet av våra vägar, från ett antal fastigheter som inte ingår i samfälligheten. Detta kan vara allt från Spårölägret till enskilda fastighetsägare i exempelvis Horns Strand eller Drottviksslingan.

Vattenföreningar och pumphus

Frågan om de gamla pumphusen i området är en ständigt återkommande fråga, och därför lyfter vi den igen. Vi har dessutom fått ett klarläggande från Byggnadskontoret.

Pumphusen ägs av de enskilda vattenföreningarna. Om vattenföreningen avvecklas skall pumphuset tas bort och marken återställas. Flertalet pumphus har också använts som förråd för bland annat röjningsutrustning, snökäppar mm. Om de enskilda föreningarna istället kvarstår (dvs inte läggs ner) och önskar fortsätta att använda husen som förråd till gagn för byalaget/samfälligheten, har samfälligheten inget att invända.

Efter klarläggande diskussioner med byggnadskontoret, har inte heller de något att invända, om huset använts som förråd sedan tidigare. Bygglovet kvarstår.

Styrelsemöte med Byalagen

Årligt möte med styrelsen och byalagsföreträdare är preliminärt planerat till den 16 januari 2021. Detta under förutsättning att Corona-reglerna möjliggör detta och att vi kan finna lämplig lokal.

Anders Sandström

2020-11-10

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.