Nyheter – juni 2024
Nyheter – maj 2024
Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – december 2023
Nyheter – oktober 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – juni 2023
Nyheter – maj 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – februari 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – maj 2022
Nyheter – april 2022
Nyheter – mars 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – november 2021
Nyheter – oktober 2021
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – december 2020
Nyheter – november 2020
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – maj 2020
Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – november 2019
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – september 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – maj 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – november 2018
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – augusti 2018

Nyhetsbrev Maj 2024

Publicerad fredag 10 maj, 10:05

Ekonomi

Verksamhetsåret 2023/2024 är nu avslutat och bokslutsarbetet pågår. Preliminärt ser det ut som vi hamnar runt ett nollresultat. Den stora jokern i sammanhanget är dock att vi plötsligt inte är momspliktiga och det är oklart vilken effekt det får retroaktivt. Vi väntar på mer info från Skatteverket.

Vi kan konstatera att kostnaderna för att renovera våra vägar drar iväg. Bara asfaltskostnaden har ökat med 60% sedan förra gången vi utförde asfalteringsarbetet i Hästhagen. Till detta kommer den allmänna inflationen på övriga kostnader i samfälligheten.I samband betalningen för asfalteringsarbetena denna månad kommer vår kassa minska kraftigt. När bokslutet är klart och budget föreligger kommer vi sannolikt tvingas diskutera en eventuell höjning av årsavgiften.

Vägar

Renovering- och asfalteringsarbeten pågår för fullt i skrivande stund och beräknas vara klart runt 21-22 Maj. Tidsschema finns på hemsidans startsida. Kostnaden uppgår till ca 770 000 kr.

Förrådsboden nedanför Gråhällsvägen är riven . Ny på plats inom kort.

Styrelsen har bett byalaget i Målängen att ta fram en karta över diken och rör som hanterar dagvattnet i området. Systemet är gammalt och fungerar inte tillfredsställande vid kraftigare regn. Vi kommer behöva vidtaga åtgärder för att lösa detta problem.

Det finns även andra ställen inom samfälligheten som har problem med dagvattenavrinningen. Tillsammans med byalagen är det viktigt att vi kan konkretisera problemen och sedan lägga fram en plan för att lösa dem. Detta blir en viktig diskussionsfråga vid styrelsemötet med byalagen i slutet av maj.

Natur

Naturvårdsplanen är i princip klar och kommer dryftas på det kommande styrelsemötet där även byalagsrepresentanterna deltar. Samtliga byalag där vi äger marken har varit involverade i detta arbete.

Många boende uppfattar att viltet har ökat i antal. Jaktlaget på Horns Gård menar tvärtom att älg och rådjur minskat drastiskt och jakten på dessa kommer minimeras under en tid, för att rädda stammarna. Även vildsvin uppfattar man är på tillbakagång. Däremot har man sett tecken på att dovhjorten håller på att etablera sig i större omfattning på deras marker.

Övrigt

Samfälligheten har blivit medlemmar i intresseorganisationen ”Samfälligheterna”.

De har intressanta och lärorika nyhetsbrev om arbetet i en samfällighet.

Årsmöte 2024

Vi vill återigen påminna om att årsmötet 2024 är planerat till den 21 juli.

Tid: 10.00

Plats: Biostaden, Svenska Bio

Motioner skall vara inne senast en månad innan årsmötet.

Anders Sandström

2024-05-10

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.