Nyheter – juni 2024
Nyheter – maj 2024
Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – december 2023
Nyheter – oktober 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – juni 2023
Nyheter – maj 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – februari 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – maj 2022
Nyheter – april 2022
Nyheter – mars 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – november 2021
Nyheter – oktober 2021
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – december 2020
Nyheter – november 2020
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – maj 2020
Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – november 2019
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – september 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – maj 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – november 2018
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – augusti 2018

Nyhetsbrev Maj 2023

Publicerad måndag 15 maj 2023, 12:13

Ekonomi

Bokföringsåret är slut och preliminärt ser det ut som att samfälligheten gör ett överskott på ca 160 000 kr.

Detta beror i huvudsak på att vi haft extraordinära intäkt i form av försäljning av markområdet på Horns Udde. Undantaget de extraordinära kostnaderna har vi ett litet minus i räkensakaperna, helt i enlighet med budget.

Vägar

Vitmålning av fartgupp har skett. Mobila fartgupp läggs ut inom kort.

Grus har levererats till parkering i Bråtviken. Detta sks användas till utjämning av de höga kanterna som uppkom i samband med asfalteringen i höstas.

Del av Gråhällsvägen är nu dubbelriktad, vilket innebär att man kan köra in från den norra infarten (kommer man från den södra infarten är det fortfarande enkelriktat) och köra ut samma väg. Innebär att det i princip endast är de boende som kan nyttja dubbelriktningen. Detta gäller under en provperiod som sträcker sig till den sista september.

Natur

Genomgång med entreprenör har skett avseende vassröjningen i Lindösundet och Grönösundet och vi har erhållit offert som godkänts.

Vassröjningen kommer att ske i mitten av juli, troligtvis vecka 29. Det är av yttersta vikt att byalagen är närvarande och hjälper till. I huvudsak handlar det om att ta hand om vassen när den kommer upp på land.

Övrigt

Möte med representanter från byalagen genomfördes den 13 maj.

I god tid innan hade de flesta byalag, på¨ett utomordentligt sätt, skickat in sina önskemål för detta verksamhetsår.

Några av önskemålen är :

  • Större och mindre röjningsarbeten
  • Asfaltering av vissa kortare sträckor
  • Nya diken bland annat vid L:a Grönsundsvägen och Badhusvägen
  • Renovering av vissa gamla diken exempelvis Målängsvägen, Uddängsvägen och Bråtviksvägen

Flertalet av de äskanden som framförts har preliminärt godkänts av styrelsen. Några äskanden avslogs främst för att de ligger utanför vår tillåtna verksamhet. Vi återkommer med mer detaljerad information om de olika aktiviteterna när vi gjort budgeten för detta år.

Slutligen konstaterades att behovet är stort av skyltar som ber hundägare plocka upp efter sig. Vi har en stor mängd besökare från staden som rastar sina hundar i våra områden, men naturligtvis syndar även hundägare som bor i vårt fina område. Dock måste vi först se till att kommunen sätter upp behållare där plastpåsar kan slängas.

Örserumsviken

Horns Strand Fastighets AB (HFSAB) har ansökt om att få lägga i nästa stora brygga inom det område som är avsatt för detta, dvs väster om den nuvarande. Så detta sker helt enligt plan.

Man har dessutom meddelat att man nu önskar inrätta en badplats öster om bryggorna.

Tanken är att kommunen skall ”drifta” denna efter att den färdigställts. För att ett sådant projekt skall kunna genomföras krävs samfällighetens godkännande, då vi har rådighet över de områden där badplatsen ska ligga. Styrelsen har meddelat kommunen och HSFAB att vi behöver få mer övergripande information om de framtida planerna för området, innan vi kan ta ställning till förslaget.

Viktiga datum

  • 15/6 senaste dag för inlämnande av motioner inför årsmötet
  • 16/7 årsmöte

Styrelsen

2023-05-14

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.