Nyheter – juni 2024
Nyheter – maj 2024
Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – december 2023
Nyheter – oktober 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – juni 2023
Nyheter – maj 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – februari 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – maj 2022
Nyheter – april 2022
Nyheter – mars 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – november 2021
Nyheter – oktober 2021
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – december 2020
Nyheter – november 2020
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – maj 2020
Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – november 2019
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – september 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – maj 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – november 2018
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – augusti 2018

Nyhetsbrev maj 2022

Publicerad måndag 16 maj 2022, 13:40

Byalag

Den 15 maj hade styrelsen möte med representanter för byalagen. Totalt deltog 25 personer.

Vi gick igenom året som gått avseende genomförda aktiviteter och händelser, samt vad som ligger i planeringen för det kommande året.

Byalagen hade innan mötet framställt sina önskemål och äskanden avseende kommande års behov, både när det gäller våra vägar och våra grönområden. Delar av dessa önskemål behandlades på styrelsemötet den 12 maj, vilket framgår av nedanstående ”Underhållsplan”.

Underhållsplan

Alla beslut som avser åtgärder utanför den löpande verksamheten läggs in i en ”Underhållsplan” . Vi skiljer på underhåll av natur respektive underhåll vägar. Det finns många fler aktiviteter inlagda i denna plan, men beslut har ännu inte tagits på alla förslag/önskningar. Nedan visas endast beslutade åtgärder .

Ekonomi

Ekonomin är fortsatt god. Tack vare engångsintäkten i samband med förrättning på Grönö, uppvisar föregående år ett plus , trots den genomförda asfalteringen i Hästhagen. Detaljerad information om resultaträkningen för 2021/2022 kommer läggas fram till årsmötet 2022.

ÅRSMÖTE

Vi vill redan nu flagga för årsmötet som hålls söndagen den 17 juli 2022, klockan 11.00.

För den som vill inkomma med motioner så är 16 juni ett viktigt datum, detta är nämligen sista dagen för detta. Styrelsen är dock väldigt tacksamma om motioner kommer in ännu tidigare, för att ge oss en chans att behandla ärendet på ett bra sätt.

Inom kort kommer en separat flik läggas upp på hemsidans startsida. Där kommer man finna all information inför årsmötet.

Brygginventering

Projektet att inventera alla de bryggor, som ligger på samfällighetens mark, har påbörjats.

Projektet, som leds av vår sekreterare Åke Lundgren, har syftet att fasställa vem som äger dessa bryggor. Detta är viktigt då det är samfälligheten som upplåtit marken. Detta har genomförts tidigare,men finns inte sparat i hanterbar och tydlig form , varför vi gör det igen.

Parkeringsförbud

Vi vill påminna om att det finns ett P-förbud vid och omrking Grönöbron.

I princip avses större del av Lindödjupet 1, del av Lindödjupet 2 och hela Grönö. Förbudsskyltar finns vid infarterna till området. Parkering utanför markerade P-platser är alltå inte tillåtet. Samfälligheten har avtal med Securitas , som kan ringas in vid behov.

Bemyndigade att kalla ut Securitas är samtliga i huvudstyrelsen samt sammankallande i de omnämnda byalagen. Enskilda medlemmar kan inte kalla ut bevakningsbolaget.

Större byggprojekt på Hornslandet

Som vi skrivit om i tidigare nyhetsbrev planeras ett antal större byggprojekt på Hornslandet .

Några har nu startat:

  • Byggnation av 8 villor i Horns Strand-området. Byggherre Wallander & Marin Fastighets AB.

  • Byggnation av första etappen (22st) av par – och radhus i området mellan Pepparängsvägen -Horns Strand -Hornsvägen. Byggherre: Enkla Hem /Butler Real Estate.

Styrelsen

2022-05-16

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.