Nyheter – juni 2024
Nyheter – maj 2024
Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – december 2023
Nyheter – oktober 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – juni 2023
Nyheter – maj 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – februari 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – maj 2022
Nyheter – april 2022
Nyheter – mars 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – november 2021
Nyheter – oktober 2021
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – december 2020
Nyheter – november 2020
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – maj 2020
Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – november 2019
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – september 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – maj 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – november 2018
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – augusti 2018

Nyhetsbrev maj 2020

Publicerad onsdag 13 maj 2020, 12:02

Årsmöte och motioner

Styrelsen har beslutat avvakta de uppdaterade föreskrifter som Folkhälsomyndigheten utlovat i slutet av maj, innan vi tar beslut på om årsmötet skall hållas på utsatt datum eller flyttas. Håll därför utkik på hemsidan i början av juni, för mer information.

Vi vill dock återigen påminna er om att eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda absolut senast 17 juni, oavsett om årsmötet hålls på det beslutade datumet, eller flyttas.

Ekonomi

Ekonomin i samfälligheten är fortsatt god. Resultat och balansräkning kommer att publiceras i god tid innan årsmötet. Under maj månad reserveras bidragen till byalagen för 2020.

Lantmäteriet har i samband med avstyckning av ny tomt beräknat värdet på samfälligheten. Enligt deras beräkningar, som naturligtvis är väldigt förenklade, uppgår värdet till ca SEK 9,5 miljoner.

Styrelsen har även beslutat att se över slitageavgifterna på våra vägar. Vi har ett antal fastighetsägare /nyttjare som inte ingår i samfälligheten men ändå nyttjar våra vägar. Avgifterna har inte ändrats på flera år och vi menar att det är rimligt att se över dessa.

Som tidigare nämnts ser vi även över möjligheten att debitera extra slitageavgift vid exempelvis nybyggnation. Proposition kommer läggas fram till årsstämman.

Natur

Det har noterats att flera medlemmar placerar eget material såsom kärror, skräp, anlägger p-plats mm på föreningens mark. Detta är självfallet inte tillåtet. Detta är vår gemensamma mark som samtliga medlemmar skall ha tillgång till.

Redan förra året rapporterades förekomst av den invasiva arten Parkslide. Vi ber er hålla ögonen öppna och gärna rapportera till styrelsen om ni upptäcker denna art på fler ställen. Mer om parkslide finns att läsa i nyhetsbrevet från november 2019.

Inom området finns ett antal populära badplatser. På förekommen anledning noteras att samfälligheten stödjer skötseln av två av dessa, dvs baden vid Hästhagssjön och vid Grönösundet. Övriga anser vi vara en angelägenhet för de närboende.

Vägar

Linneastigen kommer nu att genomgå några smärre ändringar för att underlätta cykling och gång under alla årstider. Horns Strand Fastigheter AB har gett sin tillåtelse till detta.

Eventuellt kommer den tidigare beslutade asfalteringen av stickvägen på Kohagsvägen genomföras innan sommaren. Detta var inte planerat förrän 2021, men då asfalteringsmaskiner finns i området just nu ser vi över möjligheten att nyttja detta läge. Eventuellt görs då även vissa smärre justeringsarbeten inom området (ex skador).

Övrigt

Sedan länge finns en mycket uppskattad jubileumsskrift över Hornslandets historia. Då denna tryckta upplaga håller på att ta slut och för att öka åtkomligheten har vi beslutat lägga upp skriften i digital form på vår hemsida. Detta kommer förhoppningsvis ske under hösten.

Hälsningar

Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.