Nyheter – juni 2024
Nyheter – maj 2024
Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – december 2023
Nyheter – oktober 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – juni 2023
Nyheter – maj 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – februari 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – maj 2022
Nyheter – april 2022
Nyheter – mars 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – november 2021
Nyheter – oktober 2021
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – december 2020
Nyheter – november 2020
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – maj 2020
Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – november 2019
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – september 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – maj 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – november 2018
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – augusti 2018

Nyhetsbrev Maj 2019

Publicerad måndag 20 maj 2019, 12:56

Vägar

Lagning av asfalten efter grävning för fiber i Hästhagen, är nu genomfört.

Diket på Gråhällsvägen är tyvärr fortfarande inte återställt av kommunen. Kommunen har uppdragit åt AMA att utföra arbetet.

Styrelsen har beslutat att ansöka om statligt vägbidrag. För detta fodras beslut på årsstämman i Juli.

Vi har nu en uppskattad kostnad för att förbättra den s.k ”fula vägen” mellan Lindödjupet och Pepparängen. Detta skulle kosta ca 35.000:-. Åtgärden skulle avsevärt förbättra tillgängligheten (cykel och gång) mellan områdena.

Styrelsen har beslutat genomföra detta men avvaktar tills kommunens cykelväg längs Hornsvägen är på plats. Dessutom är förutsättningen att vi kan få skriftligt samtycke av markägaren Horns Strand Fastigheter AB.

Markering av p-platser på Gråhällsvägen har gjorts. 4 av 6 platser kommer reserveras för Lindöboende. P-skylt kommer upp senare.

Naturen

På grund av förra årets torka har vi nu ett stort antal döda björkar inom området.

De björkar som står nära väg, promenadstråk, hus eller på annat sätt har en farlig placering kommer att tas ned. Vi uppmanar även medlemmarna att se över björkarna på sin egen tomt. De torkar snabbt och blir svåra att ta ner om man väntar.

En policy för hur vi generellt hanterar områdets trädbestånd håller på att tas fram av styrelsen.

Eldning

Flertalet byalag har haft röjardagar under april månad. I samband med detta uppstod diskussioner kring huruvida vi får elda upp rishögar i området. Följande gäller enligt kommunen och räddningstjänsten:

Det finns vissa saker man inte får elda alls:

  • hushållsavfall,
  • plast,
  • målat virke,
  • impregnerat virke,
  • spånskivor,
  • eller liknande material.

Under tiden 1 maj-30 september råder allmänt förbud mot eldning av rishögar och trädgårdsavfall. Detta gäller planlagt område eller som har sammanhållen bebyggelse (dvs vårt område).

Under övriga delen av året är det alltså OK att antingen elda i ”tunna” eller ihopsamlade mindre rishögar på eller utanför tomterna, exempelvis på röjardagarna. Är rishögen stor, och här kan man naturligtvis hamna i oklara situationer, så skall man meddela räddningstjänsten att man ämnar elda. Som riktlinje kan sägas att i lantbruket måste man anmäla om högen är större än 5 kbm. Det rekommenderas dock att man i vårt fall försöker elda i mindre högar och lägga på efter hand.

I samtliga fall måste man dels ta hänsyn till grannar, men dels också till väder och vind.

Utöver ovanstående regler kan det naturligtvis, från tid till annan, utfärdas särskilda restriktioner, som exempelvis totalt eldningsförbud även under andra delar av året än sommarperioden.

Vi har lagt upp denna info även under ”Natur & Miljö” under ”Medlemsinfo” på huvudmenyn.

Byalag

Under april har flertalet byalag haft möten och genomfört röjning.

Årsbidrag om 2.000:- har betalats ut till tre byalagskonton. Övriga hade redan medel överstigande 2.000:- och har nu mellan 2-4.000:- på sina konton.

Tre äskanden har inkommit från olika byalag om bidrag från samfälligheten. I två av fallen handlar det om bortforsling av ris efter röjardagarna under våren och i ett fall om utfyllnad av sand vid barnbadplats på Uddängen. Styrelsen beslutade vid senaste möte att godkänna dessa äskanden. Bortforslingen av rishögarna ses som ett undantagsfall och det normala är att rishögarna eldas upp under vinterhalvåret.

Uddängens byalag har dessutom fått kommunalt bidrag för att röja längst ute på Horns Udde. En stor mängd Västerviksbor söker sig dit för bad och ”pic-nic” och kommunen har inrättat ett bidragssystem för iordningsställande av just sådana allmänt använda områden.

De byalag som ännu inte rapporterat in datum för höstens sammankomster, uppmanas göra detta så vi kan lägga in det i kalendern.

Ekonomi

Kassabehållningen är för närvarande 498.000:-. Detta får betraktas som relativt bra, bland annat beroende på rekordlåga snöröjningskostnader under året. Kommande månad har vi utlägg på ca 100.000:-, bland annat de sista AMA -fakturan från tidigare års vägarbeten. Årsbokslut för 2018-2019 är klart och genomgås av samfällighetens revisorer.

Styrelsen har funnit att vi kan avsluta vår försäkring hos Länsförsäkringar. Den via REV (Riksförbundet Enskilda Vägar) täcker gott och väl vårt behov.

Styrelsen har beslutat att köpa in programmet ”Vägfas.nu”. Detta är ett internetverktyg för registerhantering av samfällighetens medlemmar. Registret uppdateras regelbundet vilket innebär att vi automatiskt får info vid ägarbyten. Systemet har dessutom en mängd fördelar som kan användas vid exempelvis fakturering och uppföljning av årsavgifter.

Jakt & Fiske

Från 1:a juni är det återigen tillåtet att fiska med nät i våra vatten. Se dock restriktioner under fliken Jakt/Fiske i huvudmenyn.

Ökat antal rävar har setts i vårt område. Enligt jaktansvarig på Horns Gård är rävstammen i området av god standard och förekomsten av skabb är liten.

Återställning efter grävning för Gotlandsfiber

Vår förhoppning var att slutlig inspektion av återställande efter grävningsarbeten skulle vara klart under April. Så har inte skett. Vi jagar entreprenören, så detta sker snarast möjligt.

Årsmöte

Årets möte är den 14:e Juli hos Västerviks Teater & Konferens (Bryggaren).

Motioner skall vara inne senast 1 månad innan årsmötet.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.