Nyheter – juni 2024
Nyheter – maj 2024
Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – december 2023
Nyheter – oktober 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – juni 2023
Nyheter – maj 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – februari 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – maj 2022
Nyheter – april 2022
Nyheter – mars 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – november 2021
Nyheter – oktober 2021
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – december 2020
Nyheter – november 2020
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – maj 2020
Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – november 2019
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – september 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – maj 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – november 2018
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – augusti 2018

Nyhetsbrev Juni 2019

Publicerad tisdag 18 jun 2019, 14:11

Årsmöte 2019

Årsmötet är den 14:e Juni. Kallelse har skickats ut till samtliga via mejl eller post. För mer info se under fliken ”ÅRSMÖTE 2019” på startsidan. Där finner du även länk till de 5 motioner som kommit in. Under kommande veckor kommer även Revisionsberättelse och Valberedningens förslag att lägga upp.

Även resultatet av föregående års motioner kommer att avrapporteras på mötet.

Vägar

Diket på Gråhällsvägen kommer att justeras inom en månad, enligt entreprenören AMA.

Samma sak gäller söndergrävda vägar i samband med grävning av Gotlandsfibern. Här är det SKANSKA som har entreprenaden.

Kantslåtter längs vägarna kommer som vanligt att ske i slutet juli/början augusti.

Naturen

Inventering av områdets döda björkar är nu genomförd. Totalt kommer ca 50-60 björkar att fällas. Detta är träd som står nära väg, frekvent använda stigar, allmänna platser eller fastighet. Noterade träd finns i alla områden, även runt vägarna där marken tillhör Horns Strands Fastigheter. Arbetet är planerat att ske under juni månad. Tyvärr är det svårt att sälja de fällda träden. Kostnaden för bortforsling skulle troligtvis överstiga intäkten. Styrelsen har därför beslutat att försöka ge möjlighet till de boende, som önskar, att ta del av det virke som kommer av fällningen. Vi återkommer om hur och när detta kan ske. Håll utkik på hemsidan under sommaren.

I samband med bortforsling av det ris som blir följden av fällningen, kommer vi även att transportera bort de rishögar som ligger längs Lindödjupet.

Styrelsen har beslutat att anta en trädpolicy. Denna är avsedd att vara till hjälp för styrelsen och enskild fastighetsägare eller byalag i frågor som handlar om trädfällning på samfällighetens mark. Policyn kommer att läggas upp inom kort på hemsidan.

Ekonomi

Kassabehållningen är för närvarande 364.000:-, vilket är enligt plan.

Information om föregående årsresultat och detta års budget, finner du i Verksamhetsberättelsen under fliken ”Dokument/Årsmöte 2019” eller via länken under ÅRSMÖTE 2019 på startsidan.

Lantmäteriet

Lantmäteriet har avslutat ett antal förrättningar i områden ägda av Horns Strands Fastigheter AB. Naturmark har bytts till tomtmark och tvärtom. Detta påverkar inte samfälligheten på annat vis än att de tomter som nu skapas kommer att bli en del av vår samfällighet när de säljs och bebyggs.

Vattenföreningar

Återigen får styrelsen frågor kring avveckling av vattenföreningarna i området och tillhörande pumphus mm. Som tidigare påpekats kan vi inte ge specifika råd men rent allmänt gäller:

  • Om man behåller föreningen, för exempelvis sommarvatten, kan pumphus mm vara kvar.
  • Om vattenföreningen avvecklas, vilket involverar Lantmäteriet, så ska eventuellt pumphus tas bort och marken ska återställas. Kontakta då någon styrelserepresentant för slutinspektion.

Påminnelse

Återigen, välkommen till årsmötet 14/7-2019. Genom att deltaga i detta får du en fylligare information om vår samfällighet och har möjligheten att påverka.

Välkomna !

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.