Nyheter – juni 2024
Nyheter – maj 2024
Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – december 2023
Nyheter – oktober 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – juni 2023
Nyheter – maj 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – februari 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – maj 2022
Nyheter – april 2022
Nyheter – mars 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – november 2021
Nyheter – oktober 2021
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – december 2020
Nyheter – november 2020
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – maj 2020
Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – november 2019
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – september 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – maj 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – november 2018
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – augusti 2018

Nyhetsbrev juni 2024

Publicerad fredag 7 jun, 12:26

ÅRSMÖTE 2024

Årsmötet går av stapeln den 21:a juli.

Detta är det sista nyhetsbrevet innan årsmötet. Vi rekommenderar alla medlemmar att komma dit .

Allt material inför mötet läggs successivt upp uinder fliken ”Dokument”, eller så klickar du bara på länken få startsidan, så hamnar du rätt. Om du önskar lämna in en motion så ska den vara styrelsen tillhanda senast en månad innan, helst tidigare för att ge oss en rimlig chans att förbereda den inför mötet.

Möte med byalagen

I slutet av maj träffades representanter för byalagen och styrelsen.

Vi kan konstatera att det råder god aktivitet i många av byalagen. 8 av 11 byalag har regelbunda protokollförda möten. En stor eloge till dessa.

På mötet gick vi igenom vilka åtgärder som gjorts under föregående verlsamhetsår och vad som är planerat för detta och kommande år.

Byalagen hade innan mötet skickat in sina önskemål inför detta verksamhetsår. I princip samtliga har godkänts av styrelsen.

Vi uppmanade än en gång byalagen att se över sina diken och om det finns behov av åtgärder skall man meddela styrelsen. Redan nu finns önskemål om åtgärder från Målängen, Uddängen och Bråtviken.

Ekonomi

Ekonomin är fortsatt under kontroll, även om vår kassa har minskat rejält i samband med asfalteringsarbeten som genomfördes i april-maj.

Resultatet för verksamhetsåret (1/5 -2023 till 30/4- 2024) är klart och det landade på ett litet plus om ca 3 000 kr. Gott så. Vi arbetar för närvarande på en budget för detta verkamhetsår men även en längre prognos för att se kapitalbehovet kommande 3-5 år. Båda kommer självfallet att presenteras på årsmötet.

Vägar

Årets asfalteringsarbeten är avslutade. Kostnaden uppgår till ca 770 000 kr.

Näst i prioritetsordning är stickvägarna till LIndödjupsvägen, P-platsen vid Lilla Bråtviken och den avslutande delen av Badhusvägen. Förväntas genomföras inom de kommade 2-3 åren.

Natur

Vassklippning av Lindösundet och Grönösundet är beställt till månadsskiftet jul/augusti.

Övrigt

Nya förrådsboden nedanför Gråhällsvägen är på plats. Ett långtidsprojekt som nu är avslutat.

Vi har tagit fram en välkomstbroshyr som skall delas ut till nytillkomna fastighetsägare.

Detta för att ge en första introduktion och få nya medlemmar att söka mer information på vår hemsida.

Nästa nyhetsbrev kommer i September

Önskar alla en härlig sommar och så ses vi på årsmötet !

Anders Sandström

2024-06-07

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.