Nyheter – juni 2024
Nyheter – maj 2024
Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – december 2023
Nyheter – oktober 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – juni 2023
Nyheter – maj 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – februari 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – maj 2022
Nyheter – april 2022
Nyheter – mars 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – november 2021
Nyheter – oktober 2021
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – december 2020
Nyheter – november 2020
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – maj 2020
Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – november 2019
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – september 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – maj 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – november 2018
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – augusti 2018

Nyhetsbrev Juni 2022

Publicerad torsdag 16 jun 2022, 15:00

Nyhetsbrevet är ganska kort denna gång,

Styrelsen fokuserar just nu på ÅRSMÖTET 17 JULI.

Vi uppmanar alla medlemmar att närvara.

Förutom att det är en riktigt bra möjlighet att få information om vad som händer inom samfälligheten har vi dessutom bjudit in Dan Nicklasson, samhällsbyggnadschef i Västerviks Kommun. Vi hoppas han kan ge en god inblick i hur kommunen ser på den fortsatta utvecklingen av Hornslandet.

Propositioner

Inga motioner har inkommit från medlemmarna, inför årsmötet.

Styrelsen lägger fram två propositioner.

1, Försäljning av hamnområdet på Horns Udde

2, Ändring av §12 och 13 i samfällighetens stadgar.

För mer information gå in under ”Dokument/ årsmöte 2022”.

Ekonomi

Ekonomin är fortsatt god. Tack vare engångsintäkten i samband med förrättning på Grönö, uppvisar föregående år ett plus , trots den genomförda asfalteringen i Hästhagen. Detaljerad information om resultaträkningen för 2021/2022 kommer läggas fram till årsmötet 2022.

Även budget för 2022-2023 läggs fram på årsmötet.

Samfälligheter är fortsättningsvis momspliktiga. Förutom en ökad arbetsbörda för kassören, påverkar detta vår samfällighet i mindre omfattning. Ingående och utgående moms är snarlika.

Styrelsen har beslutat att de medlemmar som forsättningsvis kräver fysiskt utskick av faktura avseende medlemsavgifter och/eller kallelser till årsmöte kommer att påföras en extra avgift om 60:-/år. Arbetet med detta påbörjas under hösten.

Vägar

De boende vid Bråtviksvägen upplever att dikena längs vägen inte fungerar tillfredsställande. Styrelsen hardärför inlett en diskussion med kommunen om detta, då problemen upplevs vara en effekt av VA-grävningen.

Vi har även noterat problem, relaterade till diken, i slutet av Kohagsvägen

Styrelsen har beslutat arbeta för att fartkamera skall inköpas. Tanken är att det skall vara en flyttbar enhet.

Styrelsen

2022-06-16

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.