Nyheter – juni 2024
Nyheter – maj 2024
Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – december 2023
Nyheter – oktober 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – juni 2023
Nyheter – maj 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – februari 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – maj 2022
Nyheter – april 2022
Nyheter – mars 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – november 2021
Nyheter – oktober 2021
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – december 2020
Nyheter – november 2020
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – maj 2020
Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – november 2019
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – september 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – maj 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – november 2018
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – augusti 2018

Nyhetsbrev Juni 2021

Publicerad torsdag 3 jun 2021, 12:16

Årsmöte 10 JULI

Kallelse till årsmötet har gått ut via mejl eller i de fall vi saknar mejladress - brev.

Notera att eventuella motioner skall vara inne senast den 10 juni. All info kring årsmötet finner du under fliken ”ÅRSMÖTE 2021”. Där läggs information upp löpande.

Vägar

Utfarten från Hästhagen breddas nu av kommunen. Arbetet påbörjas första veckan i juni.

Rent formellt skall frågan, om att kommunen också tar över vägen och marken den ligger på, upp på årsmötet för godkännande.

Offerter avseende renovering/asfaltering av vägnätet i Hästhagen har kommit in. Detta kommer behandlas på årsmötet, som en del av innevarande budgetår.

Vägtrumman längs del av Bråtviksvägen (no 24-30), är nu på plats.

Ekonomi

Ekonomin är mycket god. Föregående verksamhetsår avslutades med ett positivt resultat om 73.000:-. Vi hade budgeterat med ett litet underskott (-8.000:-). I övrigt hänvisar vi till det material som kommer att läggas ut inför årsmötet. Där finns både kompletta resultat -och balansräkningar samt kommentarer i verksamhetsberättelsen.

Under maj månad mottog vi vår ersättning, i samband med tidigare nämnda förrättning på Grönö, totalt 380. 000:-. Även detta är en del av kommande budget för innevarande verksamhetsår.

Natur

Årets bidrag till byalagen är nu insatta på respektive byalagskonton.

Om man som byalag önskar ytterligare medel för kommande verksamhetsår, dvs hösten och nästa vår, är det hög tid att komma in med önskemål, så att detta kan inkluderas i kommande budget.

Samfällighetens förrådsbod

Styrelsen har beslutat att budgetera för en ny eller renoverad förrådsbod vid Gråhällsvägen.

Bryggor

Styrelsen har beslutat inrätta ett register av alla de bryggor som finns på samfällighetens vatten.

Bryggorna har tidigare bland annat noterats på en karta, men samfälligheten har genom åren godkänt en mängd byggnationer och man har även mottagit kopior av stadgar i olika bryggföreningar som bildats inom samfälligheten. Men dokumentation om detta är utspritt i arkiven under decennier.

Registret kommer innehålla vem som äger respektive brygga och dess placering. För detta arbete kommer vi att behöva respektive byalags medverkan och insats.

Anders Sandström

2021-06-03

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.