Nyheter – juni 2024
Nyheter – maj 2024
Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – december 2023
Nyheter – oktober 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – juni 2023
Nyheter – maj 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – februari 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – maj 2022
Nyheter – april 2022
Nyheter – mars 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – november 2021
Nyheter – oktober 2021
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – december 2020
Nyheter – november 2020
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – maj 2020
Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – november 2019
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – september 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – maj 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – november 2018
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – augusti 2018

Nyhetsbrev juni 2020

Publicerad tisdag 9 jun 2020, 12:03

Årsmötet 2020 senarelagt

Årsmötet för 2020 har senarelagts till den 23:e Augusti. Normalt hålls årsmötet under juli månad. Förändringen beror på den pågående pandemin och de råd som Folkhälsomyndigheten utfärdat. Normalt är vi fler än 50 som kommer på årsmötet och vi vill naturligtvis att detta skall vara möjligt även i år. Förhoppningsvis hinner situationen ändras till i slutet av augusti.

Håll utkik på hemsidan för mer och uppdaterad information kring årsmötet, längre fram.

Vi vill också påpeka att detta inte förändrar vissa saker, exempelvis motionstid. Eventuella motioner skall som tidigare nämnts vara inne senast den 17 juni.

Ekonomi

Ekonomin i samfälligheten är fortsatt god. Föregående verksamhetsår slutade med en vinst på drygt 180 000:-, mest beroende på utebliven snöröjning. Mer detaljerade tal kommer du att finna bland de dokument som kommer läggas upp inom kort under fliken ÅRSMÖTE 2020.

Där kommer du kunna finna detaljerad resultaträkning för föregående år, budgetförslag inför innevarande verksamhetsår, verksamhetsberättelse etc.

Äskande av utökat byalagsbidrag har inkommit från Uddängens byalag. Styrelsen beslutade om ett extra bidrag på 6 000:- att användas för rensning av i första hand ängsdiken.

Natur

Några medlemmar har frågat om förekomst av granbarkborren på våra marker. Ansvarige för Horns Gårds skogar menar att detta problem är sällsynt på Hornslandet.

Styrelsen skickade under förra månaden ut en enkät till byalagen avseende röjning av sly, buskage etc. I samband med tidigare större skogsavverkningar har ju även sly och buskage delvis försvunnit. Då vi inte ser att det är möjligt att ny skogsavverkning kan ske inom de närmsta åren, så ser vi ändå behovet av rensning av sly, större buskage och enstaka träd.

Vägar

Styrelsen har beslutat att på försök sätta upp en fartkamera på Pepparängsvägen. Farten är alltför hög i området och våra ansträngningar med mobila fartgupp verkat ge lite effekt. Senast utlagda fartgupp har helt sonika plockats bort av någon. Detta är mycket beklagligt och vi har polisanmält händelsen.

Linneastigen har precis genomgått några smärre förbättringar för att underlätta cykling och promenader.

Asfalteringen på del av Kohagsvägen är fördröjd då vi inte kunde acceptera inkommen offert. Vi har bett om nya offert från annan aktör.

Förslag om särskild slitageavgift vid nybyggnation kommer att läggas fram vid årsmötet i augusti. Det ökande slitaget på våra vägar orsakade av tunga fordon är ett allt större problem.

Övrigt

Förslag till ändring av samfällighetens stadgar kommer att läggas fram på årsmötet. Det gäller antalet ledamöter och suppleanter som skall väljas till styrelsen.

Den av samfälligheten ägda boden vid Gråhällsvägen befinner sig i ett allt sämre skick. Vi förvarar där skyltar, vägmaterial, vassmaskin mm. Eventuellt kommer denna behöva ersättas med ny bod, då det är tveksamt om renovering är rimlig.

En skön sommar och varmt välkomna till årsmötet i augusti

önskar Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.