Nyheter – juni 2024
Nyheter – maj 2024
Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – december 2023
Nyheter – oktober 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – juni 2023
Nyheter – maj 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – februari 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – maj 2022
Nyheter – april 2022
Nyheter – mars 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – november 2021
Nyheter – oktober 2021
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – december 2020
Nyheter – november 2020
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – maj 2020
Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – november 2019
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – september 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – maj 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – november 2018
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – augusti 2018

Nyhetsbrev Januari 2023

Publicerad onsdag 18 jan 2023, 12:59

Ekonomi

Ekonomin i samfälligheten är god.

I samband med samfällighetens LONA-ansökan (vassröjning Lindösundet) har frågan om möjligheter till andra bidrag , tagits upp i styrelsen. Det kan exempelvis handla om vård av natur eller röjning, väg eller trafiksäkerhetsåtgärder. Om ni som medlemmar har ideer kring detta , så kontakta gärna någon i styrelsen.

Vägar

Kommunalt vägbidrag har sökts och beviljats. Detta uppgår till 58 000 kr/år.

Totalt har vi 14,5 km väg som ersätts med 4:-/meter.

Trafikspegel är uppsatt på Pepparängsvägen, i den skarpa kurvan efter Horns Strand ner mot vattnet.

De nyanlagda guppen skall målas vita, så snart väderleken tillåter.

Det sista guppet på södra delen av LIndösjupsvägen har åtgärdats och betraktas fungera tillfredsställande.

Förslag på platser för mobila gupp under 2023 är: Kohagsvägen, Borgövägen ,Gråhällsvägen, Uddängsvägen samt Linddjupsvägen i höjd med Lindödjupsvägen 98.

Natur

Årets planerade röjningsarbeten är nu avslutade. En del av den avverkade skogen kunde säljas som virke, resterande blev till flis.

LONA-ansökan avseende vassröjning i Lindösundet, som kommunen skulle skickat in i december, kommer förhoppningsvis lämnas in till Länsstyrelsen i kvartal 1. Oavsett vilket ämnar vi genomföra vassröjningen. Troligtvis i juli/augusti.

Övrigt

Årsmötet 2023 är planerat till den 16:e juli. VI önskar att eventuella motioner lämnas till styrelsen senast den 8:e juni, innan det sista styrelsemötet före årsmötet.

Styrelsen har även planerat ett möte den 13:e maj, med representanter för byalagen. Passa på att framföra dina frågor till din representant, exempelvis på byalagets vårmöte, för vidare befordran till styrelsen.

2023-01-17

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.