Nyheter – juni 2024
Nyheter – maj 2024
Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – december 2023
Nyheter – oktober 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – juni 2023
Nyheter – maj 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – februari 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – maj 2022
Nyheter – april 2022
Nyheter – mars 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – november 2021
Nyheter – oktober 2021
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – december 2020
Nyheter – november 2020
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – maj 2020
Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – november 2019
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – september 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – maj 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – november 2018
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – augusti 2018

Nyhetsbrev januari 2020

Publicerad onsdag 22 jan 2020, 13:24

Julfriden lade sig även över Hornslandet och nyhetsbrevet blir därför denna gång kort.

Vägar

Mycket lite att rapportera om våra vägar. Väderleken hittills i vinter har inneburit total avsaknad av snöröjning och halkbekämpning. Naturligtvis är detta mycket bra för Samfällighetens ekonomi.

Den av årsmötet beslutade enkäten, avseende intresset från de enskilda vägarnas ägare, av att samfälligheten skall överta dessa vägar, är snart klar och går troligtvis ut i februari.

Ett dike i Målängen som ställt till vissa problem är nu åtgärdat.

Cykelvägen är nu klar förutom belysningen.

Ekonomi

Ekonomin i samfälligheten är god. Kassan ligger på runt 750 000 kronor. I princip har samtliga medlemmar betalt sin årsavgift. Endast ett par stycken återstår.

Natur

Ytterligare två ruttna björkar har tagits bort.

Byalag

Lindödjupet 2 och Hästhagens byalag har ansökt om utökade medel för röjning. Samtliga äskanden har godkänts av styrelsen.

Planfrågor

Grönö har ännu inte fått nya planbestämmelser, beroende på de överklaganden som gjorts.

Ärendet ligger på miljödepartementets bord för slutligt avgörande. Vid förfrågan i November, från Ulf Bergkvist på Grönö, gjordes bedömningen att ingen ytterligare beredningsåtgärd erfordrades. På direkt fråga sade man att det inte var omöjligt med ett beslut före årsskiftet men vi kan nu konstatera att det inte uppfylldes. Förhoppningsvis får vi ett beslut i denna fråga under våren.

Lantmäteriet har kontaktat styrelsen, för att i samband med avstyckning av tomt, fastställa ett värde på samfälligheten. Detta då nya medlemmar skall betala för de anläggningar och vägar samfälligheten äger. Värdet kommer att meddelas när ärendet är färdigbehandlat.

Det finns även ett antal nya fastigheter inom Horns Strands Fastigheters område, som nu bebyggs. Dessa kommer att betala slitageavgift för nyttjandet av våra vägar.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.