Nyheter – juni 2024
Nyheter – maj 2024
Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – december 2023
Nyheter – oktober 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – juni 2023
Nyheter – maj 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – februari 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – maj 2022
Nyheter – april 2022
Nyheter – mars 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – november 2021
Nyheter – oktober 2021
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – december 2020
Nyheter – november 2020
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – maj 2020
Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – november 2019
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – september 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – maj 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – november 2018
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – augusti 2018

Nyhetsbrev Februari 2023

Publicerad onsdag 15 feb 2023, 14:32

Ekonomi

Ekonomin i samfälligheten är fortsatt god.

Styrelsen har diskuterat en höjning av det allmänna byalagsbidraget (i nuläget 4000 kr). De byalag som är aktiva har svårt att få pengarna att räcka till 2 träffar per år.

Vägar

Trafikspegeln på Pepparängsvägen finjusteras kommande veckor.

Styrelsen har återigen fått ett förslag om att dubbelrikta delar av Gråhällsvägen. Styrelsen har ställt sig positiv till att genomföra detta under en provperiod. Utformning och tidpunkt meddelas inom kort.

Horns Strand Fastigheter AB har polisanmält en fastighetsägare för intrång på deras mark, i samband med byggnation av enskild väg. Samfälligheten avvaktar utfallet av denna tvist.

Natur

Trädpolicyn på vår hemsida är nu uppdaterad. Som vi tidigare nämnt gäller i princip samma regler för nedtagning av sly och träd inom hela vår samfällighet, oavsett om det är vi som är markägare eller inte. När det gäller träd på Horns Strand Fastigheters mark kommer vi dock alltid ha en dialog med dem. Samma sak gäller från deras sida när de får en förfrågan om nedtagning av träd, från någon av våra medlemmar.

Övrigt

Årsmötet 2023 är planerat till den 16:e juli. VI önskar att eventuella motioner lämnas till styrelsen senast den 8:e juni, innan det sista styrelsemötet före årsmötet.

Mötet med representanter för byalagen är nu spikat till den 13:e maj.

Till dess vill vi ha en ”budget ” från varje byalag, dvs vilka större aktiviteter man vill genomföra under 2023-2024. Detta är alltså utöver de återkommande insatser som genomförs av byalaget själva på vår – och höstträffarna.

Militärövningar

Under kommande månader kommer ett stort antal militära övningar genomföras inom vårt närområde.

Vecka 8 sker en övning där man i första hand kommer att hålla till ute vid Horns Udde.

Man kommer att resa kommunikationsmaster och ha ett tält för övernattning (1-2 personer). Detta återupprepas vecka 13-14 och vecka 16-19.

Dessutom kommer det att ske ytterligare en övning på nordöstra Grönö under perioden 27:e april till den 11:e maj. Detta i anslutning till Spårösundslägret.

Styrelsen

2023-02-15

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.