Nyheter – juni 2024
Nyheter – maj 2024
Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – december 2023
Nyheter – oktober 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – juni 2023
Nyheter – maj 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – februari 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – maj 2022
Nyheter – april 2022
Nyheter – mars 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – november 2021
Nyheter – oktober 2021
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – december 2020
Nyheter – november 2020
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – maj 2020
Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – november 2019
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – september 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – maj 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – november 2018
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – augusti 2018

Nyhetsbrev Februari 2021

Publicerad onsdag 24 feb 2021, 11:38

Vägar

Ingen har väl kunnat undgå att februari blev en mycket snörik månad. Inte sedan 2018 har vi behövt ploga våra vägar i liknande omfattning.

Vår snöröjare har arbetat ca 10 dagar under perioden och vid flera tillfällen har han plogat upp till 3 gånger på en enda dag. Vi kan vara nöjda med att inställelsetiden är kort då vår entreprenör inte bara fått röja vägarna utan även hjälpt bilar som fastnat i snön. Vi vill rikta ett stort tack till vår entreprenör, i en tuff situation.

Vi har också kunnat konstatera att de byalag som satt ut snöstaket på de ställen de är avsedda för, har sluppit drivbildning över väg.

Supporten och förståelsen bland de boende har varit stor, även om det som alltid finns de som vill ha ännu bättre service. Många har dock jämfört med kommunens snöröjning och kunnat konstatera att vi kommer ut väldigt bra i den jämförelsen.

I sammanhanget kan det vara på sin plats att påminna om vad som gäller för samfällighetens snöröjning.

  • Vi plogar samtliga vägar som ingår i samfälligheten. Det finns naturligtvis en prioritetsordning där de mest trafikerade vägarna plogas först.
  • Vi plogar även de enskilda vägar inom området, där någon bor permanent. Vi plogar fram till den som bor längst bort. För detta erhåller vi bidrag från Kommunen.
  • Övriga enskilda vägar snöröjer vi inte. Önskar man ha snöröjning bör man kontakta entreprenören direkt.

Ekonomi

Samtliga årsavgifter har betalats in till samfälligheten. Den omfattande snöröjningen kommer naturligtvis överskrida ett normalt år och därmed budgeten.

Ekonomin är dock fortsatt god.

Natur

Röjningsarbetet i Hästhagen är nu avslutat. Vi har även röjt inom Gråhällsvägens byalag samt på flera ställen i Lindödjupet 3. Några smärre arbeten kvarstår av vinterns planerade röjningar.

I samband med detta vill vi påminna samtliga byalag att komma in med äskanden om man behöver extra stöd under kommande år: Vi vill allra helst få in dessa under April månad.

Just nu har vi i vår långsiktiga plan endast planerat in röjning längs promenadstigarna i Gråhällsområdet, samt röjning av en skogsyta i Lindödjupet 1.

Byggärenden

Vid två fall av s.k ”grannhörande” har styrelsen godkänt byggnation närmre tomtgräns än 4,5 meter. Vi kan även notera att ett flertal andra fastigheter ansökt om och erhållit nya bygglov.

Bryggan i Örserumsviken

Horns Strand Fastigheter AB har ansökt hos Länsstyrelsen om att få förlänga nuvarande brygga i Örserumsviken, med plats för 20 båtar.

Befintliga äldre bryggan försvinner under våren.

Lantmäteriförrättning Grönö

Samfälligheten är kallad att deltaga i sammanträde med Lantmäteriet angående det ärende som nämnts i tidigare månadsbrev. Mötet sker den 25:e februari 2021.

Mobiltäckning

Mobiltäckningen upplevs som dålig i vissa delar av vårt område. Detta kan bli ett problem i samband med att kopparnätet avvecklas på Hornslandet. Nedan bifogas en artikel i Västervikstidningen avseende denna fråga.

2021-02-23

Anders Sandström

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.