Nyheter – juni 2024
Nyheter – maj 2024
Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – december 2023
Nyheter – oktober 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – juni 2023
Nyheter – maj 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – februari 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – maj 2022
Nyheter – april 2022
Nyheter – mars 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – november 2021
Nyheter – oktober 2021
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – december 2020
Nyheter – november 2020
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – maj 2020
Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – november 2019
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – september 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – maj 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – november 2018
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – augusti 2018

Nyhetsbrev December

Publicerad lördag 19 dec 2020, 13:01

Natur

Byalaget Lindödjupet 1 röjde förtjänstfullt, under hösten, ett större område på sly och mindre träd. Detta ris har nu forslats bort av samfälligheten.

I första backen på Gröno står ett antal döda granar (troligtvis orsakat av granbarkborren). De står nära vägen och utgör en fara för trafik och personer. De kommer att tas ned vid lämpligt tillfälle under vintern. I början av december togs även ett antal ”farliga” björkar ned på Grönö, samt en stor tall strax innan Grönöbron.

Det tidigare beslutade röjningsarbetet i Hästhagen kommer att ske under vintern.

Vägar

Projektet avseende eventuell renovering av vägarna i Hästhagen startar i slutet av december. I första hand skall en syn av vägbeståndet göras, för att bestämma lämpliga åtgärder. Därefter kommer offerter tas in från flera aktörer under våren.

Kommunen har nu lagat de delar av Borgövägen som grävts av i samband med dragning av fiber.

Vi har påpekat för kommunen att mittlinjen på Hornsvägen bör återställas efter asfaltarbeten. Detta kommer ske under våren.

Ekonomi

Ca 90% av årsavgifterna har nu kommit in och samfällighetens kassa uppgår till 900.000:-.

Kassan är behövlig inför vinterns snöröjning och om och när vägarna i Hästhagen skall renoveras.

Planfrågor

Västerviks kommun har tagit fram förslag på en ny detaljplan för Horn 1:467 m. fl. vid Bråtviksvägen (som vi kallar ”Linneastigen eller Fula vägen”). Förslaget är just nu utställt för samråd. Området ingår inte i GA13, men vi är sakägare och har som sådan givit våra synpunkter i ett svar till kommunen före nästa steg i planprocessen. Mer info finner man på kommunens hemsida.

Vi har lyft följande frågor:

  • Områdets lantliga karaktär måste bevaras och beaktas.
  • Den nya detaljplanen ansluter till våra vägar, och inte kommunal allmän väg, som kommunen verkar tro. Vi har därför påpekat att vi kommer att begära årlig slitageavgift från de boende i det nya området. Vi har även noterat att en särskild engångsavgift/slitageavgift för all tung trafik vid exploatering och byggnation kommer att tas ut av dessa fastighetsägare. Förslaget om särskild slitageavgift kommer läggas fram vid årsmötet 2021, och kommer att gälla både våra medlemmar och externa fastighetsägare.
  • Vi anser - tvärt emot Västerviks kommun - att en ny Miljökonsekvensbeskrivning bör göras.

Lantmäteriförrättning på Grönö

Horns Strand Fastigheter AB har begärt förrättning av kvartersmark, som efter försäljning till intresserade fastighetsägare omvandlas till tomtmark.

Marken på Grönö ingår i GA 13 (vår samfällighet), och i samband med denna exkludering av kvartersmark ur GA 13 blir samfälligheten involverad. Vad detta i detalj innebär för samfälligheten är för tidigt att säga, utan vi får avvakta förrättningen, som förväntas vara klar under våren.

Vilt

Älgar rör sig frekvent i området och har sett simma bland annat i Hornsviken och vid Lindö.

Vildsvin har besökt Målängen.

Möte med Byalagsrepresentanter

Årligt möte med styrelsen och byalagsföreträdare är preliminärt planerat till den 16 januari 2021. Vi konstaterar att ett fysisk möte inte är möjligt, utan förbereder ett digitalt sådant.

Styrelsen vill avslutningsvis önska alla medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Anders Sandström

2020-12-18

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.