Nyheter – juni 2024
Nyheter – maj 2024
Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – december 2023
Nyheter – oktober 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – juni 2023
Nyheter – maj 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – februari 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – maj 2022
Nyheter – april 2022
Nyheter – mars 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – november 2021
Nyheter – oktober 2021
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – december 2020
Nyheter – november 2020
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – maj 2020
Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – november 2019
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – september 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – maj 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – november 2018
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – augusti 2018

Nyhetsbrev december 2021

Publicerad torsdag 16 dec 2021, 10:08

Vägar

Samtliga arbeten är nu klara efter senaste asfalteringen.

Möte med Horns Strand Fastighets AB (HSF) har genomförts. Dels diskuterades den extra slitageavgiften vid nybyggnation (som beslutades på årsmötet), och dels hur vi löser vägslitaget i samband med byggnationen av den väg , i slutet av L:a Bråtviksvägen, som HSF planerar. Bygget av denna väg är ett krav för att kunna exploatera ett antal tomter i detta område. Vi kan på goda grunder anta att existerande väg kommer åsamkas stora skador i samband med detta.

Grönös byalag har rapporterat att många snökäppar redan har körts av. Kanske beroende på att de står för nära vägkanten. I slutändan är det ändå upp till trafikanterna att hålla rimlig hastighet och försiktighet.

En stor mängd telefonledningar och stolpar har under november tagits ned runt hela Hornslandet. Kvar blir de stolpar som också har luftledning för elen.

Trots att vintern knappt har börjat har vi redan plogat två gånger och sandat tre gånger.

Ekonomi

De flesta har nu betalt sin årsavgift.

Ekonomin är god med en kassa på ca en (1) miljon kr, innan fakturering av årets snöröjning har kommit i gång.

Planfrågor

Möte med komunen och IDÖ bysamfällighet i december avseende framtida ägande och utveckling av bryggområdet på Horns Udde. Inget nytt framkom i sak. Kommunen skall ta över området på Udden i enlighet med planbestämmelserna, men måste innan dess komma överens med samfälligheten om pris för marken. Värderingsman har anlitats.

IDÖ-borna är av förklarliga skäl oroliga över bryggans status, då den är deras närmsta angöringspunkt på fastlandet. Kommunens planer är att i första hand se till bryggan inte förfaller ytterligare och därefter göra större insatser kommande 10-årsperiod. Man kommer även se till att det finns bänkar , papperskorgar mm på Uddens naturområde, då många tillfälliga besökare stannar till för pic-nic, beskådande av utsikten mm. Kommunen har även byggrätt för ett mindre hus om 15-20 kvm inom Uddens WV-område.

I diskussionerna finns även vaga idéer om en möjlig tanktömningsstation för fritidsbåtar. Alternativt skulle en sådan kunna förläggas på Idö, men då måste kommunalt avlopp dras dit. Men som sagt, inget konkret finns kring detta.

Inga nyheter avseende kommunens överklagande avseende avstyckning av tomt på Grönö.

Natur

Spår, som skulle kunna vara ett lodjurs, har åter noterats på Hornslandet.

Älg är det gott om både på fastlandet och på Grönö. Så kör varsamt.

HSF har tagit ner ett antal skadade granar på sina marker på Grönö. Även samfälligheten har tagit ner ett antal träd som varit förtorkade eller på annat sätt skadade.

Övrigt

Styrelsen har tidigare önskat riva och bygga en ny bod vid Gråhällsvägen. Vi har nu kunnat konstatera att fundamentet trots allt är i rimligt gott skick och vi kommer istället att renovera och bygga om boden.

Styrelsen vill med detta tacka för 2021 och önska alla medlemmar en riktig GOD JUL

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.