Nyheter – juni 2024
Nyheter – maj 2024
Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – december 2023
Nyheter – oktober 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – juni 2023
Nyheter – maj 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – februari 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – maj 2022
Nyheter – april 2022
Nyheter – mars 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – november 2021
Nyheter – oktober 2021
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – december 2020
Nyheter – november 2020
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – maj 2020
Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – november 2019
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – september 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – maj 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – november 2018
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – augusti 2018

Nyhetsbrev December 2018

Publicerad lördag 1 dec 2018, 15:53

Din

Naturen

Grävning för Telias nya fiberkabel till Gotland har inletts. Entreprenören har startat grävningarna nedanför Gråhällsvägen och arbetar sig in mot staden. Utsättning av grävdragningen är gjord. Medlemmar har noterat att en större vacker ek i början dragningen står i vägen och riskeras skadas, men vi har tillsammans med entreprenören kommit överens om att man gräver runt denna ek.

Förekomsten av älg har varit stor under hösten. De syns inte bara runt de stora vägarna utan har med viss förkärlek gett sig in i våra trädgårdar och även setts simma ut till Lindö. Även vildsvin och lodjur har befunnits i vårt område.

När det gäller jakt så är vi ju numera planlagt område och det är därmed inte längre Hons Gårds jaktlag som sköter jakten, utan kommunen. Däremot har det naturligtvis stor inverkan på oss vad och hur mycket som jagas på Horns Gård. Att få hjälp av kommunen att hantera djuren inom vårt område kan nog bli lite mer komplicerat så vi fortsätter med att försöka ha en god relation med jaktlaget på Horns Gård.

I samband med röjardagarna i de olika byalagen har större insatser gjorts, med hjälp av maskiner, på Uddängen och vid Lindödjupsvägen. Byalagen har själva betalt för dessa insatser.

Vägar

Vägarna runt Hästhagen är fortfarande skadade efter grävning för fiber. Trots flertalet påstötningar till kommunens ansvariga har man inte återställt vägarna. Kommunen har meddelat att det är SKANSKA som fått i uppdrag att åtgärda skadorna. Styrelsen har dock inte fått något konkret löfte om när detta sker, vilket självfallet är djupt otillfredsställande. Det enda som sägs är att det skall ske innan vintern, men frågan är vad man menar med detta. Vi fortsätter kräva de ansvariga på tydliga besked.

I samband med nybyggnationer, finns det uppenbar risk att våra vägar skadas. Som fastighetägare är man skyldig att återställa dessa. De belastningar som uppstår vid leverans av husstommar och tunga grävmaskiner är inget som våra vägar är dimensionerade att klara.

Snököppar har satts ut i området och sandlådorna är fyllda. Kantslåtter är genomförd.

Nya regler avseende byalagsbidrag

Slutlig utformning av hanteringen gällande byalagsbidrag togs på styrelsemötet den 27/11-2018. Orsakerna till förändringen är bland annat:

  • Byalagen förvägras succesivt att upprätta och behålla konton hos bankerna.
  • Att byalagens medel sätts på privata konton kan skapa framtida problem om nåt skulle hända personen som har kontot.
  • Olika byalag har olika behov av resurser för att sköta sitt område.
  • En juste fördelning av bidragen är en rättvisefråga. Vissa byalag tvingas ta ut extra medlemsavgifter medan andra sparar pengar år från år.
  • Förändrad struktur på de boende (ålder, intresse) förändrar behoven inom samfälligheten. Genom samordning kan vi effektivisera de åtgärder som måste genomföras.

En komplett beskrivning av de nya reglerna finner du under fliken Dokument/Byalag.

Ekonomi

Årsavgifterna har kommit in i strid ström. Tack till alla som betalat i tid!! Återstår dock cirka 50 medlemmar som ännu inte betalat.

Av de 330 som fick faktura via mejl har 280 betalat, så vi kan konstatera att användning av mejl i detta sammanhang har fungerat hyfsat bra. Av de resterande som fått faktura via post har nära 100% betalat.

Vi vill påminna alla om att detta var sista året som ni kan betala årsavgiften på plusgiro. Detta upphör vid årsskiftet, så det är en god idé att ändra konto till samfälligheten, om ni har detta förinlagt i bankens system. Vi vill återigen påminna om vikten av att meddela era mejladresser, så vi kan fortsätta med ett kostnadseffektivt utskick av årsavgifter mm. I nuläget har samfälligheten ca 615.00:- på kontot.

Bygglov

Samfälligheten har under november tillfrågats om vår åsikt avseende ett bygglov som faller utanför planbestämmelserna.

Denna gång gällde det nybyggnation på tomt som låg lägre än 2,5 meter över normalvattenstånd. Styrelsen hade inga invändningar mot detta.

Det är endast i sammanhang där byggnation avviker från planbestämmelserna eller där samfälligheten som granne kan ha anledning att ha åsikter (exempelvis närmre tomtgräns än normalt), vi blir tillfrågade av Bygg & Miljö. I övriga fall (normalfallet) får vi endast en avi där vi informeras om att bygglov beviljats.

Vårens röjardagar

Vi har bett samtliga byalag att meddela datum för nästa röjardag, så att vi kan lägga upp detta i kalendern på hemsidan och flertalet ligger nu inlagda. Även senaste protokoll vore bra om vi kunde lägga upp.

VA

De boende på Lindö kommer att dra sommarvatten från anslutningspunkt på fastlandet. Detta innebär grävning i mark mellan vattnet och Gråhällsvägen under vecka 49.

Några har kanske noterat att det legat slangar i vattenytan på Örserumsviken. Det är VA till boende på Solbergs Udde, som hakar på det tidigare "ö-projektet".

De överklaganden som skett av två enskilda fastighetsägare, avseende den höjda normaltaxan för de boende i de sista etapperna av VA utbyggnaden, närmar sig nu ett avgörande. Samtliga parter har gjort sina slutanföranden och målet avgörs av domstolen utan huvudförhandling. Förhoppningsvis har vi ett besked inom de närmsta månaderna.

Styrelsemöte med byalagen

Lördagen den 1/12 hade vi styrelsemöte tillsammans med representanter för byalagen. Flertalet byalag var närvarande (saknades två). Man redogjorde för de olika aktiviteterna under hösten och styrelsen informerade bland annat om de nya byalagsbidragen.

Under sista delen av detta möte deltog även representanter från Horns Strand Fastigheter. De redogjorde för hur de såg på exploateringen av sina områden och de närvarande fick möjlighet att ställa frågor. Förutom att fortsätta försäljningen av de tomter som existerar ser man också över bryggor och annat som inbegriper nyttjande av deras mark. Man är tydlig med att man önskar kompensation för sådant nyttjande.

Man arbetar även aktivt för att göra området mera attraktivt. Bland annat verkar man för cykelväg och busslinje ut till Hornslandet. Även en publik badplats finns intresse av att ordna i Örserumsviken. Mer info om vad som sades på mötet kan du få av din byalagsrepresentant eller höra av dig till styrelsen.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.