Nyheter – juni 2024
Nyheter – maj 2024
Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – december 2023
Nyheter – oktober 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – juni 2023
Nyheter – maj 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – februari 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – maj 2022
Nyheter – april 2022
Nyheter – mars 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – november 2021
Nyheter – oktober 2021
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – december 2020
Nyheter – november 2020
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – maj 2020
Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – november 2019
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – september 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – maj 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – november 2018
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – augusti 2018

Nyhetsbrev Augusti 2023

Publicerad tisdag 1 aug 2023, 10:14

Årsmöte 2023.

Årsmötet avhölls den 16 juli . Cirka 50 personer var närvarande vilket naturligtvis är alldeles för få, med tanke på att vi är ca 430 fastigheter i samfälligheten.

Förutom de rent formella punkterna visades en presentation, med information om händelser och aktiviteter inom samfällighetens område under 2022-2023, En förkortat version av denna presentation kommer så småningom läggas upp i mappen ”Dokument /Årsmöte 2023”.

I samma mapp finns redan protokollet från mötet.

Styrelsen är i princip samma som föregående år, med ett undantag. Ingemar Lindin har avsagt sig omval och vi tappar därmed en otrolig kunnig och engagerad styrelsemedlem/vägansvarig.

Ingmar har varit med i 9 år och vi tackar honom för hans stora insats. Få har tillbringat så många mil på våra vägar som han.

Ulf Binnefors, styrelsemedlem och boende i Pepparängen tar nu över ansvaret som vägansvarig.

Ekonomi

Vi har nu en av årsmötet fastslagen budget. Även denna hittar du under dokumentmappen Årsmöte 2023. Budgeten visar på ett mindre underskott för innevarande verksamhetsår.

Några av de planerade aktiviteterna under året är :

  • Ny förrådsbod Gråhällen
  • Nytt dike och justering av äldre dike i Målängen
  • Vassröjning i Lindösundet och Grönösundet
  • Röjning 4 olika platser inom Lindödjupet 3

En mer detaljerad underhållsplan för 2023-2024 kommer att finnas med i nästa nyhetsbrev.

Vägar

Totalt tog vi in 90 000 i extra slitageavgiter under 2022-2023. Årets budget innehåller något färre antal avgifter, men avgiften är inte en försumbar del av våra intäkter.

Innevarande verksamhetsår kommer det att vara relativt sett lägre kostnader för vägunderhåll men på sikt finns det några större projekt . De är inte beslutade än, men om detta sker innebär det stora kostnader.

  • Renovering Lilla Bråtviksvägen
  • Renovering början Bråtviksvägen
  • Förbättring stickvägar till Lindödjupsvägen
  • Asfaltering stickväg Målängsvägen
  • Renovering slutet Målängsvägen

Natur

Vi har ett antal röjningsprojekt under vinterhalvåret, men framför allt bör man nämna vasröjningen som genomförts under vecka 29. Både Lindösundet och Grönösundet rensades på vass. Resultatet blev mycket uppmuntrade och projektet följs upp nästa år.

Byalag

Samtliga byalag har nu rapporterat vilka som valts in i deras ”styrelser”.

NI finner era och andra byalags respresentanter under fliken ”Byalag” på startsidan.

Badplats Örserumsviken

Som nämnts i tidigare nyhetsbrev önskar Horns Strand Fastighets AB anlägga en ny badplats öster om befintlig brygga. Eftersom vi har rådighet över platsen behövs vårt godkännade . Vi har inte kunnat ge ett sådant eftersom vi inte anser oss ha tillräckligt med information och vi menar att detta är en del av en större förändring av området.

Vi kommer att fortsätta försöka få till en diskussion med kommunen (som enligt uppgift skall sköta badplatsen).

Det är också viktigt att de boende i Pepparängen /Bråtviken med flera sätter sig in i dessa frågor. På ett eller annat sätt kommer man påverkas och det är bra att var förberedd på detta.

2023-08-01

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.