Nyheter – juni 2024
Nyheter – maj 2024
Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – december 2023
Nyheter – oktober 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – juni 2023
Nyheter – maj 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – februari 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – maj 2022
Nyheter – april 2022
Nyheter – mars 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – november 2021
Nyheter – oktober 2021
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – december 2020
Nyheter – november 2020
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – maj 2020
Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – november 2019
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – september 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – maj 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – november 2018
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – augusti 2018

Nyhetsbrev Augusti 2022

Publicerad fredag 19 aug 2022, 12:10

NYHETSBREV AUGUSTI 2022

Årsmötet 2022

Mer än 135 personer var närvarande på årsmötet. Mycket glädjande!

Inbjuden gäst var Daniel Nicklasson, samhällsbyggnadschef i Västerviks Kommun.

Några av de viktiga punkter som avhandlades var

  • Försäljning av del av Horns Udde till kommunen
  • Ändring av stadgar rörande kallelse till årsmöte
  • Budget för verksamhetsåret 2022-2023

Samtliga dokument rörande årsmötet, inklusive presentationerna av styrelsen och Nicklasson, finns att läsa i dokumentmappen, klicka här.

Ekonomi

Ekonomin är fortsatt god.

Under sommaren har vi fakturerat en extra slitageavgift i samband med externt byggprojekt.

Ytterligare 3-4 slitageavgifter kommer att debiteras medlemmar under kommande månad.

Utskick av årsavgiften sker under oktober månad. Kassören ser över möjligeten att använda OCR-nummer, vilket kommer förenkla hanteringen. Denna gång kommer vi även att fakturera 60:- i extra avgift till de som inte meddelat e-mejladress, utan måste få avin via post.

Vägar

Problemet med diken längs Bråtviksvägen kvarstår. Fler möten med representanter från kommunen är planerade.

Slutet av Kohagsvägen (utfart Lindödjupsvägen) skapar problem för närliggande fastighet då vägen slitits ner och bildat spår. Dessa spår fungerar som vattenrännor vid regn. Vi kommer åtgärda detta under hösten, troligtvis genom att förändra vägens lutning så att vattnet rinner ner i diket istället för närliggande tomt.

Styrelsen har beslutat att ordna asfalterade mötesplatser vid infarten till Ingefäravägen och Borgövägen 4. VI ser också på möjligheten att ordna ett fast gupp vid brevlådorna i närheten av Borgövägen 1.

Styrelsen har även inventerat de gamla fartguppen inom samfälligheten och kan konstatera att de flesta behöver renoveras. Idag har de knappast någon fartbegränsande funktion.

Arbetet med att hitta lämplig leverantör av fartkamera fortgår.

P-platsen vid Grönösundet har nu grusats upp av fastighetsägare som nyttjat platsen under en längre tid i samband med husbyggnation.

Natur

Brygginventering, i de områden där marken/vattnet ägs av samfälligheten, har skett under sommaren. Endast ett område återstår.

Vassröjning har åter skett vid Grönösundet, av byalaget Lindödjupet 1.

Styrelsen har beslutat inköpa en häck/röjsax som kan användas för att klippa vass på mark eller grunt vatten. Denna kan lånas via byalagen.

Grönö byalag har äskat om medel för att röja sly och buskar i viken i slutet av Grönövägen. Styrelsen har godkänt detta.

Representanter för styrelsen kommer inom kort att inspektera och besluta vad som skall röjas längs stranden nedanför Gråhällsvägen.

Övrigt

Busslinjen till Örbäcken har förlängts till Horns Strand.

Byggprojektet (Enkla Hem) vid Hornsbacken /Pepparängsvägen där 22 brf radhus planerades, har lagts pausats pga av rådande marknads- och ränteläge.

Styrelsen

2022-08-19

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.