Nyheter – juni 2024
Nyheter – maj 2024
Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – december 2023
Nyheter – oktober 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – juni 2023
Nyheter – maj 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – februari 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – maj 2022
Nyheter – april 2022
Nyheter – mars 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – november 2021
Nyheter – oktober 2021
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – december 2020
Nyheter – november 2020
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – maj 2020
Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – november 2019
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – september 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – maj 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – november 2018
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – augusti 2018

Nyhetsbrev April 2024

Publicerad fredag 5 apr, 08:54

Ekonomi

Effekterna av domen avseende slopad momsplikt är ännu inte helt klarlagda.

Vi tror dock att vi kommer att kunna få tillbaka en del inbetald moms från skatteverket.

Vi hoppas kunna ge klara besked i nästa månadsbrev

Vägar

Vintern är inte över utan i början av April snöar det igen.

Tyvärr har det även regnat kraftigt under senaste veckan vilket ställt till stora problem.

Marken tar inte emot mer vatten utan många tomter lider av stora vattensamlingar/översvämningar.

I Målängen har dessutom flera brunnar , som skall hjälpa till att forsla bort vattnet upphört att fungera. Detta innebär att vattnet tar andra oönskade vägar. Vi kommer se över systemet i Målängen så snart som möjligt och förhoppningsvis hinner vi åtgärda de värsta problemen innan höstens regnoväder. De som har kunskap om brunnar och avloppsrör inom Målängsområdet får gärna höra av sig till undertecknad.

Vi kommer även behöva se över vissa andra diken inom vårt område.

Detaljerad beskrivning av planerade asfalteringsarbeten, kommer i nästa nyhetsbrev.

Arbetet kommer att utföras innan eller efter semester/sommarmånaderna.

Natur

En anonym person har tagit sig besväret att med tomtkarta i hand granska vissa fastigheters gräsklippning utanför sin egen tomt. Denne okände menar att man genom att klippa gräset utanför tomtgräns privatiserat allmän mark och dessutom brutit mot strandskyddsbestämmelserna. Detta har hen anmält till kommunen, vilket nu blivit ett ärende som hanteras av kommunekologen. Tyvärr är det åter så att samfälligheten inte betraktas som part , varför vi inte informeras automatiskt. Vår åsikt efterfrågas inte heller.

Det är självfallet så att privatisering av samfällighetens mark inte är tillåten, samtidigt som man måste fråga sig vad som gett upphov till att saken förs upp på bordet just nu och varför det sker anonymt.

Förekomsten av vidsvin har ökat. Horns gård har ställt ut fågelskrämmor i form av jägare och kanske är detta en orsak till att vildsvinen mer frekvent sökt sig in i vårt område.

Bifogad bild är från Lindödjupet där vildsvin grävt gropar som är en meter djupa och flyttat stora stenblock.

Arbetet med en naturvårdsplan fortsätter.

De planerade röjningsarbetena är nu genomförda, på ett mycket bra sätt.

Byalag

De flesta byalag har möten under april månad. NI kan se vilka datum som gäller för respektive område i ”kalendern” på startsidan.

Den 25:e maj har representanter för byalagen kallats till möte med styrelsen. Glöm inte att tala med era respresentanter innan dess.

Vi vill gärna ha medlemmarnas syn på:

  • Vägarnas status och behov av reparationer och underhåll (även dåliga diken).
  • Byalagens eventuella önskade åtgärder i våra naturområden.
  • Förslag på framtida funktionärer i styrelsen och valberedning samt revisorer.
  • Annan kunskap ni har som styrelsen har nytta av att känna till.

Årsmöte 2024

Årsmötet 2024 är planerat till den 21 juli.

Tid: 10.00

Plats: Biostaden, Svenska Bio

Boka in den dagen redan nu!

Anders Sandström

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.