Nyheter – juni 2024
Nyheter – maj 2024
Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – december 2023
Nyheter – oktober 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – juni 2023
Nyheter – maj 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – februari 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – maj 2022
Nyheter – april 2022
Nyheter – mars 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – november 2021
Nyheter – oktober 2021
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – december 2020
Nyheter – november 2020
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – maj 2020
Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – november 2019
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – september 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – maj 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – november 2018
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – augusti 2018

Nyhetsbrev april 2023

Publicerad måndag 10 apr 2023, 17:05

Ekonomi

Ekonomin i samfälligheten är fortsatt god. Verksamhetsåret lider mot sitt slut och vi kan konstatera att samfälligheten kommer att göra en vinst. I samband med byalagsrepresentanternas möte med styrelsen, i maj, kommer arbetet med nästa års budget att påbörjas.

600 000 kr har satts in på ett räntebärande konto.

Vägar

Boende har klagat på höga kanter efter asfalteringen av parkeringen i Bråtviken.

Detta kommer att åtgärdas,även om vissa fastighetsägare redan på ett bra sätt löst detta själva.

Vitmålning av fartguppen kommer ske nu när vädret tillåter.

Information om den förestående dubbelriktningen (på prov) av Gråhällsvägen , kommer inom kort gå ut till fastighetsägarna som nyttjar vägen. Vi kommer i samband med detta att grusa upp en bit utanför vägen vid nedgången till den stora bryggan. VI behöver den för att ha en parkeringsmöjlighet vid kortare besök i förrådsboden, men denna kan då även nyttjas som mötesplats.

Natur

Vassröjning av Lindösundet och Grönösundet kommer att beställas under april. Först kommer dock en syn att genomföras med entreprenören och diskutera hur projektet skall genomföras rent praktiskt.

Nya anmälningar har inkommit till kommunen angående strandområdet vid Lindösundet. Vi beklagar detta, då det endast skapar ytterligare problem.

Övrigt

Mötet med representanter för byalagen är nu spikat till den 13:e maj.

På agendan står bland annat:

  • Rapportering av genomförda aktiviteter under innevarande verksamhetsår.
  • Äskanden inför det kommande året från de olika byalagen samt beslut i dessa frågor.
  • Långsiktiga behov inom varje byalag exempelvis vägar-diken-skogsvård.
  • Förslag på framtida styrelsemedlemmar

Hjälp era representanter att komma med förslag om vad som behöver göras i just ditt byalag

Nybyggnationer Horns strand

Byggföretaget ”Enkla Hem” hade tidigare planer på att bygga bostadsrätter i området mellan Horns strand och Hornsvägen. Dessa planer sattes på paus när omvärldsläget förändrades.

Nu är man på gång igen, fast denna gång med ambitionen att bygga hyresrätter. Målet är totalt 50 hyresrätter i parhus. Om allt går enligt plan räknar man med byggstart i oktober 2023.

Militärövningar

Vi har noterat att militära övningar genomförts inom vårt närområde.

Fler övningar sker, som tidigare meddelats, vecka 16-19 ute på Horns Udde, och under perioden 27 april- 11 maj på Grönö.

Viktiga datum

  • 13/5 möte med byalagsrepresentanter
  • 15/6 senaste dag för inlämnande av motioner inför årsmötet
  • 16/7 årsmöte

Styrelsen

Anders Sandström

2023-04-10

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.