Nyheter – juni 2024
Nyheter – maj 2024
Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – december 2023
Nyheter – oktober 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – juni 2023
Nyheter – maj 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – februari 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – maj 2022
Nyheter – april 2022
Nyheter – mars 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – november 2021
Nyheter – oktober 2021
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – december 2020
Nyheter – november 2020
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – maj 2020
Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – november 2019
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – september 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – maj 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – november 2018
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – augusti 2018

Nyhetsbrev april 2022

Publicerad tisdag 19 apr 2022, 12:45

Vägar

Sopning av vägarna är nu genomför på samtliga våra vägar.

Ekonomi

Kommunalt vägbidrag har inkommit, 56.000:-.

Natur

Horns Udde är nu röjt med Uddängens byalag som initiativtagare och kommunen som bidragsgivare. Slutröjningen skedde för hand av röjardagens deltagare.

Skogsområdet mellan Udden och Gråhällsvägen är nu röjt av samfälligheten.

De flesta byalag har haft städdag/röjardag undr april månad. Det verkar som om uppslutningen varit stor. Allt fler byalag önskar att samfälligheten tar hand om det ris som blir resultatet av röjningen, i ställer för att man eldar upp detta. Vi försöker i möjligaste mån ordna detta.

Ordföranden deltog på Gråhällsvägens städdag, för att klargöra samfällighetens syn på diskussionerna kring det strandområde , som ”privatiserats”, enlig anmälan till kommunen.

Strandområdet kommer ”öppnas upp”, men förhoppningsvis i byalagets regi.

Byalagsmöte

Som tidigare nämnts möts representanter Ifrån de olika byalagen med styrelsen , den 15:e maj. Dels för ömsesidig informationsutbyte men också för att få fram önskemål och behov avseende våra vägar och naturområden.

Inför byalagsmötet har exempelvis Linddjupet 1 kommit in med önskemål om bland annat renovering av väggupp och röjning av ett skogsparti. Dessa önskemål kommer att behandlas tillsammans med övriga byalags önskemål efter byalagsmötet, och bildar då basen för vår underhållsplan kommande år.

Förrådsboden på Gråhällsvägen

Vi söker händig och intresserad person som (mot ersättning) kan tänka sig att renovera samfällighetens bod på Gråhällsvägen . Det skall bland annat bytas panel ochsättas in en ny dörr. Hör av dig till ordförande Anders Sandström om du har lust med detta lilla projekt.

Hemsidan

Antalet besök på vår hemsida har ökat kraftigt sedan vi började skicka ut meddelande om nytt månadsbrev , via mejl. Vi meddelar detta även på Hornslandets facebook-grupp.

Styrelsen

2022-04-18

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.