Nyheter – juni 2024
Nyheter – maj 2024
Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – december 2023
Nyheter – oktober 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – juni 2023
Nyheter – maj 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – februari 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – maj 2022
Nyheter – april 2022
Nyheter – mars 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – november 2021
Nyheter – oktober 2021
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – december 2020
Nyheter – november 2020
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – maj 2020
Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – november 2019
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – september 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – maj 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – november 2018
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – augusti 2018

Nyhetsbrev April 2019

Publicerad tisdag 9 apr 2019, 11:56

Vägar

Vintersäsongen får väl betraktas som över och vi kan konstatera att kostnaden för snöröjningen blev relativt låg detta år. Återstår sopning av våra vägar, som är beställt. Tyvärr har vi väl inte första prioritet för kommunen, vilket gör att det kan dröja innan detta sker.

Lagning av asfalten efter grävning för fiber i Hästhagen, ser nu ut att ha kommit igång.

VI kommer försöka kombinera detta med lagning av Gråhällsvägen (där man grävt för Gotlandsfibern) samt ny yta på 15-20 meter av denna väg (kurvan innan).

Kommunen har nu lovat åtgärda diket på Gråhällsvägen kommande månad.

Cykelvägen mellan hundklubben och upp till avfarten mot Pepparängen är nu under prospektering hos kommunen. Om allt går som det ska, kan cykelbanan stå klar detta år.

Naturen

Längs Lindödjupsvägen finns ett bestånd av vissna och ruttna björkar. En del ser ut att ha angripits av skadedjur. Vi kommer låta expert titta på dessa och eventuellt åtgärda, för att undvika olyckor med fallande träd. En av björkarna föll alldeles nyligen.

Byalag

Flertalet byalag har haft röjardagar under april månad.

Projektet med förändring av hanteringen av byalagsbidrag är nu helt genomfört. Utläggen för April månad kommer att betalas ut av föreningen och belasta verksamhetsåret 2018-2019. Det är bra om byalagen omedelbart skickar in sina krav för dessa utlägg. I maj reserveras så nya 2.000:-/byalag. De byalag som ser behov av ytterligare bidrag, för att sköta sitt område under 2019, bör snarast inkomma med sådana önskemål till styrelsen.

Styrelsen uppmanar byalagen att tvätta vägskyltarna i sitt område. Dels för bättre synlighet men också att det ger en längre hållbarhet.

Ekonomi

I nuläget har samfälligheten ca 607.000:- i tillgångar och ekonomin får betraktas som god. Verksamhetsåret ser ut att hamna på ett positivt resultat, vilket innebär att samfälligheten har möjlighet att spara överskottsmedel till kommande vägunderhåll.

Just nu är behovet av vägunderhåll relativt litet, men på en 5-års sikt kommer det återigen att behövas investeras i vårt vägnät.

Styrelsen har även beslutat att söka statligt vägbidrag för underhåll av våra vägar.

Jakt & Fiske

Som tidigare noterat är fiske med nät och rev inte är tillåtet i våra vatten under tiden 1/4-1/6. Mer information om fiske ser du under fliken ”Medlemsinfo/Jakt och fiske”, på startsidan.

Kommunens pumphus

Kommunens pumphus ute på Udden är nu rivet och avtalet om markupplåtelse kommer därför avslutas.

Återställning efter grävning för Gotlandsfiber

Slutlig inspektion av återställande efter grävningsarbeten är ännu inte genomförd. Förväntas ske under april månad.

Bryggor i Grönösundet

Horns Strands Fastigheter AB har aviserat planer för området vid Grönösundet och de medlemmar som har bryggor där kan kontakta ordföranden (Anders Sandström) för mer information.

Årsmöte 14:e Juli

Vi vill påminna om att årsmötet 2019 , äger rum den 14:e juli. Vi återkommer om plats och tid. Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en månad innan årsmötet.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.