Nyheter – juni 2024
Nyheter – maj 2024
Nyheter – april 2024
Nyheter – februari 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – december 2023
Nyheter – oktober 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – augusti 2023
Nyheter – juni 2023
Nyheter – maj 2023
Nyheter – april 2023
Nyheter – februari 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – december 2022
Nyheter – november 2022
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – maj 2022
Nyheter – april 2022
Nyheter – mars 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – december 2021
Nyheter – november 2021
Nyheter – oktober 2021
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – januari 2021
Nyheter – december 2020
Nyheter – november 2020
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – maj 2020
Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – november 2019
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – september 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – maj 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – november 2018
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – augusti 2018

Nyheter

Nyhetsbrev juni 2024

ÅRSMÖTE 2024 Årsmötet går av stapeln den 21:a juli. Detta är det sista nyhetsbrevet innan årsmötet. Vi rekommenderar alla medlemmar att komma dit

Nyhetsbrev Maj 2024

Ekonomi Verksamhetsåret 2023/2024 är nu avslutat och bokslutsarbetet pågår. Preliminärt ser det ut som vi hamnar runt ett nollresultat. Den stora jokern i sammanhanget är dock att vi plötsligt inte är momspliktiga och det är oklart vilken effekt det får retroaktivt

Nyhetsbrev April 2024

Ekonomi Effekterna av domen avseende slopad momsplikt är ännu inte helt klarlagda. Vi tror dock att vi kommer att kunna få tillbaka en del inbetald moms från skatteverket. Vi hoppas kunna ge klara besked i nästa månadsbrev Vägar Vintern är inte över utan i början av April snöar det igen

Nyhetsbrev Februari 2024

Ekonomi Ekonomin är god i föreningen. I kassan finns för närvarande drygt 1,3 miljon kr, men detta kommer sjunka fram till sommaren då de flesta kostnaderna uppstår under vinter/vår-perioden. Ca 950 000 kr av dessa ligger på ett fasträntekonto, för att maximera räntan

Nyhetsbrev Januari 2024

Ekonomi I princip alla har betalat sin årsavgift, efter en hel del påminnelser och ganska mycket extraarbete och merkostnader. Vissa som betalat sent har dessutom struntat i att betala påminnelseavgiften. Styrelsen kommer till nästa år, med årsmötets uppbackning, använda oss av inkasso för sena och ofullständiga betalningar

Nyhetsbrev December 2023

Ekonomi En stor del av årsavgifterna har kommit in men än återstår några sena inbetalningar. Ni som har missat fakturan – kolla bland skräpmejlen eller om din inkorg är full. Vägar Samtliga vägar har inspekterats och betygsatts

Nyhetsbrev Oktober 2023

Ekonomi Ekonomin i föreningen är god. Nu i sista veckan av oktober kommer årsavgifterna att debiteras. Håll utkik i din e-postlåda! Vägar Styrelsen har sedan tidigare identifierat (och kommunicerat om) ett antal vägar som är i stort behov av upprustning

Nyhetsbrev September 2023

Årsmöte 2023. En förkortad version av presentationen på årsmötet finns nu i vår dokumentmapp. Ekonomi Ekonomin i föreningen är god

Nyhetsbrev Augusti 2023

Årsmöte 2023. Årsmötet avhölls den 16 juli. Cirka 50 personer var närvarande vilket naturligtvis är alldeles för få, med tanke på att vi är ca 430 fastigheter i samfälligheten

Nyhetsbrev juni 2023

Årsmöte 2023. Årsmötet går av stapeln den 16 juli. Varmt välkomna

Nyhetsbrev Maj 2023

Ekonomi Bokföringsåret är slut och preliminärt ser det ut som att samfälligheten gör ett överskott på ca 160 000 kr. Detta beror i huvudsak på att vi haft extraordinära intäkt i form av försäljning av markområdet på Horns Udde. Undantaget de extraordinära kostnaderna har vi ett litet minus i räkensakaperna, helt i enlighet med budget

Nyhetsbrev april 2023

Ekonomi Ekonomin i samfälligheten är fortsatt god. Verksamhetsåret lider mot sitt slut och vi kan konstatera att samfälligheten kommer att göra en vinst. I samband med byalagsrepresentanternas möte med styrelsen, i maj, kommer arbetet med nästa års budget att påbörjas

Nyhetsbrev Februari 2023

Ekonomi Ekonomin i samfälligheten är fortsatt god. Styrelsen har diskuterat en höjning av det allmänna byalagsbidraget (i nuläget 4000 kr). De byalag som är aktiva har svårt att få pengarna att räcka till 2 träffar per år

Nyhetsbrev Januari 2023

Ekonomi Ekonomin i samfälligheten är god. I samband med samfällighetens LONA-ansökan (vassröjning Lindösundet) har frågan om möjligheter till andra bidrag , tagits upp i styrelsen. Det kan exempelvis handla om vård av natur eller röjning, väg eller trafiksäkerhetsåtgärder

Nyhetsbrev December 2022

Ekonomi Ekonomin i samfälligheten är god, med en kassabehållning på över 1,4 miljoner. Större delen (90%) av våra medlemmar hade betalt in årsavgiften vid månadsskiftet nov/dec. Vi fick ju också försäljningslikviden avseende Udden tidigare i höstas , vilket är en del av förklaringen till den goda likviditeten

Nyhetsbrev November 2022

Ekonomi Ekonomin i samfälligheten är god. Ca 80% har betalat årsavgiften i tid ,vilket innebär att 20% är sena med inbetalningen. Vi ber er betala in snarast möjligt

Nyhetsbrev Oktober 2022

Ekonomi Ekonomin är fortsatt god. Utskick av årsavgiften sker denna månad. Från och med nu kommer vi att använda OCR-nummer, vilket kommer att förenkla hanteringen

Nyhetsbrev Augusti 2022

NYHETSBREV AUGUSTI 2022 Årsmötet 2022 Mer än 135 personer var närvarande på årsmötet. Mycket glädjande! Inbjuden gäst var Daniel Nicklasson, samhällsbyggnadschef i Västerviks Kommun. Några av de viktiga punkter som avhandlades var Försäljning av del av Horns Udde till kommunen Ändring av stadgar rörande kallelse till årsmöte Budget för verksamhetsåret 2022-2023 Samtliga dokument rörande årsmötet, inklusive presentationerna av styrelsen och Nicklasson, finns att läsa i dokumentmappen, klicka här

Nyhetsbrev Juni 2022

Nyhetsbrevet är ganska kort denna gång, Styrelsen fokuserar just nu på ÅRSMÖTET 17 JULI. Vi uppmanar alla medlemmar att närvara. Förutom att det är en riktigt bra möjlighet att få information om vad som händer inom samfälligheten har vi dessutom bjudit in Dan Nicklasson, samhällsbyggnadschef i Västerviks Kommun

Nyhetsbrev maj 2022

Byalag Den 15 maj hade styrelsen möte med representanter för byalagen. Totalt deltog 25 personer. Vi gick igenom året som gått avseende genomförda aktiviteter och händelser, samt vad som ligger i planeringen för det kommande året

Nyhetsbrev april 2022

Vägar Sopning av vägarna är nu genomför på samtliga våra vägar. Ekonomi Kommunalt vägbidrag har inkommit, 56. 000:-

Nyhetsbrev mars 2022

Vägar Förhoppningsvis slipper vi nu större snömängder och sopning av våra vägar är beställt och genomförs under april månad. I maj har styrelsen möte med representanter från byalagen. Innan dess hoppas vi få feedback från samtliga byalag om vilka åtgärder man önskar vad gäller vägarna i respektive område

Nyhetsbrev Februari 2022

Vägar Efter snöfallen i december 2021 , har snön i princip lyst med sin frånvaro. Så vi kan konstatera att snöröjning endast skett en gång under säsongen, medan sandning utförts 4 gånger. Vintern är ju dock inte slut än, så det kan självfallet komma att behövas mer snöröjning/sandning

Nyhetsbrev januari 2022

Julefrid lade sig över Hornslandet och det finns inte mycket att rapportera. Vägar Jul och nyårshelgen blev lugn, sett ur väghållningsperspektiv. I början av januari genomförde vi sandning i hela området

Nyhetsbrev december 2021

Vägar Samtliga arbeten är nu klara efter senaste asfalteringen. Möte med Horns Strand Fastighets AB (HSF) har genomförts. Dels diskuterades den extra slitageavgiften vid nybyggnation (som beslutades på årsmötet), och dels hur vi löser vägslitaget i samband med byggnationen av den väg , i slutet av L:a Bråtviksvägen, som HSF planerar

Nyhetsbrev November 2021

Vägar Asfalteringen av Hästhagens vägområde (och övriga beställda arbeten) är nu färdigt. Några mindre arbeten återstår, exempelvis att måla fartguppen. Diskussioner med Horns Strands Fastigheter AB har påbörjats avseende slitageavgift i samband med att de skall bygga en helt ny väg i förlängningen av Lilla Bråtviksvägen

Nyhetsbrev oktober 2021

Vägar Asfaltering av Hästhagens vägområde startar i vecka 40, dvs andra veckan i oktober. Första veckan är endast förberedelser och underarbeten, veckan därpå sker asfalteringen. Horns Strands Fastigheter AB verkar nu vilja starta projektet med att bebygga de nya fastigheterna i Lilla Bråtviken och i samband med detta anlägga den nya väg som planbestämmelserna föreskriver

Nyhetsbrev September 2021

NYHETSBREV SEPTEMBER 2021 Sommaren lider mot sitt slut samtidigt som höstens första nyhetsbrev kommer här. Årsmöte 10 juli Årsmötet för 2021 ägde rum den 10 juli, med ca 40 personer närvarande. Det är naturligtvis tråkigt att färre än 10% av våra medlemmar dyker upp på ett årsmöte

Nyhetsbrev Juni 2021

Årsmöte 10 JULI Kallelse till årsmötet har gått ut via mejl eller i de fall vi saknar mejladress - brev. Notera att eventuella motioner skall vara inne senast den 10 juni. All info kring årsmötet finner du under fliken ”ÅRSMÖTE 2021”

Nyhetsbrev Maj 2021

Vägar Konkreta diskussioner pågår nu med Västerviks Kommun angående förbättrad utfart från Hästhagsvägen. Ett avtal mellan kommunen och oss skulle möjliggöra att detta projekt kan genomföras, utan en lantmäteriförrättning. Avtalsförslag kommer att föreläggas kommande årsstämma

Nyhetsbrev April 2021

Vägar Förhoppningsvis har vi nu sett det sista snöfallet för säsongen (några mm kom trots allt under påskhelgen). En stor eloge till Ingemar Lindin, vägansvarig i styrelsen, som lägger ner otroligt mycket tid och hela sin själ på att hålla våra vägar öppna och i gott skick. Även ett tack till vår entreprenör, Thomas Ekeflod för väl uträttat arbete under de senaste månadernas rika snöfall

Nyhetsbrev Februari 2021

Vägar Ingen har väl kunnat undgå att februari blev en mycket snörik månad. Inte sedan 2018 har vi behövt ploga våra vägar i liknande omfattning. Vår snöröjare har arbetat ca 10 dagar under perioden och vid flera tillfällen har han plogat upp till 3 gånger på en enda dag

Nyhetsbrev januari 2021

Stadgar Den av årsmötet 2020 beslutade stadgeändringen (§5) har nu registrerats av Lantmäteriet och lyder som följer: §5, STYRELSENS SÄTE, SAMMANSÄTTNING För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Västerviks Kommun. Styrelsen skall bestå av 4-6 ledamöter och 0-3 suppleanter, dock minst 6 personer totalt. Natur Röjningsarbetet i Hästhagen är nu igång

Nyhetsbrev December

Natur Byalaget Lindödjupet 1 röjde förtjänstfullt, under hösten, ett större område på sly och mindre träd. Detta ris har nu forslats bort av samfälligheten. I första backen på Gröno står ett antal döda granar (troligtvis orsakat av granbarkborren)

Nyhetsbrev November 2020

Vägar Byalaget på Grönö har borrat och monterat metallrör längs Grönövägen för att underlätta nedsättandet av snökäppar. I samband med enskild fastighetsägares nybyggnation på Grönö har Grönöbron förstärkts med plåtar. Styrelsen har beslutat att se över behoven av nya ytskikt på vägarna i Hästhagsområdet

Nyhetsbrev Oktober 2020

Vägar Norra stickvägen från Kohagsvägen är nu asfalterad. Vi har påpekat till kommunen att mitt- och sidomarkeringarna har försvunnit i samband med asfaltering av delar av Hornsvägen. Natur Byalagen har fått komma in med förslag på områden där de behöver hjälp med röjning av sly och buskage

Nyhetsbrev September 2020

Efter ett sommaruppehåll kommer här ”höstens ” första Nyhetsbrev. Årsmöte Årsmötet för 2020 senarelades till den 23:e Augusti, p g a de regler som gäller kring Corona-pandemin. Det är naturligtvis tråkigt att endast ett fåtal (drygt 30 personer) deltog på mötet, men detta var en förutsättning för att kunna genomföra detsamma

Nyhetsbrev juni 2020

Årsmötet 2020 senarelagt Årsmötet för 2020 har senarelagts till den 23:e Augusti. Normalt hålls årsmötet under juli månad. Förändringen beror på den pågående pandemin och de råd som Folkhälsomyndigheten utfärdat

Nyhetsbrev maj 2020

Årsmöte och motioner Styrelsen har beslutat avvakta de uppdaterade föreskrifter som Folkhälsomyndigheten utlovat i slutet av maj, innan vi tar beslut på om årsmötet skall hållas på utsatt datum eller flyttas. Håll därför utkik på hemsidan i början av juni, för mer information. Vi vill dock återigen påminna er om att eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda absolut senast 17 juni, oavsett om årsmötet hålls på det beslutade datumet, eller flyttas

Nyhetsbrev April 2020

Regeringsbeslut angående detaljplanen för Grönö Detaljplanen för Grönö har legat på regeringens bord, under en längre tid, för ett avgörande. Sveriges Ornitologiska Förening hade överklagat Kommunens och Länsstyrelsens upphävande av strandskyddet för bland annat anordnande av sk WB-områden (vattenområde för bad- och båtbryggor). Den 26:e mars kom så regeringens beslut, där man till viss del gick den överklagande parten till mötes

Nyhetsbrev mars 2020

Nyhetsbrev Mars 2020 Vägar Man har de senaste veckorna grävt längst Grönövägen. Detta är enligt uppgift ett fiberprojekt för boende på Händelöp. Vinterunderhållet av våra vägar har fortsatt varit minimalt denna vinter

Nyhetsbrev januari 2020

Julfriden lade sig även över Hornslandet och nyhetsbrevet blir därför denna gång kort. Vägar Mycket lite att rapportera om våra vägar. Väderleken hittills i vinter har inneburit total avsaknad av snöröjning och halkbekämpning

Nyhetsbrev December 2019

Vägar Cykelvägen från stan ut till Hästhagen/pepparängen är nu i princip farbar. Av asfalteringen saknas bara några meter vid hundklubben och belysning kommer upp senare. Under våren kommer vi som tidigare noterat att se över möjligheterna att förbättra skogsvägen mellan Pepparängen och Grönövägen, för att ytterligare förbättra möjligheten till att cykla inom området

Nyhetsbrev November 2019

Vägar Ansökan om statligt bidrag för våra vägar avslogs av trafikverket. Anledningen är att våra vägar ligger både inom planlagt område och att det som betraktas som kommunens vägansvarsområde. De faktum att kommunen inte sköter våra vägar förändrar inte saken enligt de regler som gäller

Nyhetsbrev Oktober 2019

Vägar Kantslåttern är nu avklarad. Arbetet med cykelvägen längs Hornsvägen fortskrider. Huruvida den blir klar i höst har enligt kommunen att göra med väderleken och om man hinner asfaltera innan det blir alltför kallt

Nyhetsbrev September 2019

Nyhetsbrev September 2019 När sommaren nu lider mot sitt slut kan vi konstatera att ytterligare ett årsmöte av avklarat. Totalt närvarade 63 personer, representerande ca 50 fastigheter. Med tanke på att vi har mer än 400 fastigheter i vår samfällighet är detta naturligtvis en låg siffra

Nyhetsbrev Juni 2019

Årsmöte 2019 Årsmötet är den 14:e Juni. Kallelse har skickats ut till samtliga via mejl eller post. För mer info se under fliken ”ÅRSMÖTE 2019” på startsidan

Nyhetsbrev Maj 2019

Vägar Lagning av asfalten efter grävning för fiber i Hästhagen, är nu genomfört. Diket på Gråhällsvägen är tyvärr fortfarande inte återställt av kommunen. Kommunen har uppdragit åt AMA att utföra arbetet

Nyhetsbrev April 2019

Vägar Vintersäsongen får väl betraktas som över och vi kan konstatera att kostnaden för snöröjningen blev relativt låg detta år. Återstår sopning av våra vägar, som är beställt. Tyvärr har vi väl inte första prioritet för kommunen, vilket gör att det kan dröja innan detta sker

Nyhetsbrev Mars 2019

Vägar Snöröjning har bara behövts en enda gång under vintern. Sandning har skett två gånger. Problemet med igensatt dike på Lindödjupsvägen, efter grävning av fiber, är åtgärdat

Nyhetsbrev Januari 2019

Naturen Grävning för Telias nya fiberkabel till Gotland är nu färdig. Stormen i början av januari orsakade inga större skador i området. Endast enstaka mindre träd föll på våra marker

Nyhetsbrev December 2018

Din Naturen Grävning för Telias nya fiberkabel till Gotland har inletts. Entreprenören har startat grävningarna nedanför Gråhällsvägen och arbetar sig in mot staden. Utsättning av grävdragningen är gjord

Grävning av fiber till Gotland

Just nu pågår arbetet med att lägga ner ny fiberkabel till Gotland. De har grävt från ”gröna huset” ut mot udden och lagt ner plastslangar till en kopplingslåda i betong. Från kopplingslådan kommer en borrjigg, på tisdag 20/11, och borrar ca 250 m ut i havet

Nyhetsbrev Oktober 2018

NYHETSBREV OKTOBER 2018 Som informerat på årsmötet kommer vi fortsättningsvis att skapa ett regelbundet nyhetsbrev , istället för att publicera styrelseprotokollen. På detta sätt kan vi ge mer utfyllig och förhoppningsvis mer intressant information, i ett lättare och mer tillgängligt format. Naturen Flertalet byalag har haft röjardagar under oktober

Nyhetsbrev Augusti 2018

NYHETSBREV AUGUSTI 2018 Som informerat på årsmötet kommer vi fortsättningsvis att skapa ett regelbundet nyhetsbrev , istället för att publicera styrelseprotokollen. På detta sätt kan vi ge mer utfyllig och förhoppningsvis mer intressant information, i ett lättare och mer tillgängligt format. Naturen I Augusti drabbades området av flera åskoväder med resultat att ett flertal träd föll, främst i Målängen/Uddängen och i Hästhagsområdet
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.