Logga in

VA

Västerviks Kommun har under de senaste åren byggt ut det kommunala vatten- och avloppssystemet till Hornslandet. Flertalet fastigheter har anslutit sig.

Vissa av öarna i den norra delen av Samfälligheten har själva ordnat anslutning från öarna till det kommunala systemet på fastlandet.

Utbyggnaden förorsakade en konflikt mellan Horns fastighetsägare och det kommunala bolaget, angående anslutningsavgiften. Kommunen önskade införa "särtaxa" för Hornslandet , något som stoppades efter rättslig prövning och en stor insats av styrelse och boende . Flertalet fastighetsägare på Hornslandet har därför kunnat ansluta sig till den normaltaxa som gällde i kommunen före den 15 maj 2017. De sista områdena i den kommunala utbyggnaden (Målängen, Gråhällsvägen, Uddängen och Grönö) tvingades dock betala en högre anslutningsavgift då kommunen höjde normaltaxan mitt under pågående utbyggnad. Även denna höjning överklagades till Mark & Miljö-domstolen men man fann att kommunen inte begått något juridiskt fel när man tog detta beslut.

Vid fel

Ring Västervik Miljö & Energi om det är fel i LTA-enhetens funktion, som inte beror på strömavbrott. Vid elfel i fastigheten ringer ni er elektriker.
Västervik Miljö & Energi, kundservice Tfn: 0490-25 70 50, vardagar 07:30-16:00 e-post: miljoenergi@vastervik.se.
Journummer utanför kundservice öppettider (larmcentral) Vatten & Avlopp: 0490-122 98. Be dem kontakta ”VA Norr drift”.

I framtiden kommer kommunen troligtvis erbjuda service med rengöring av LTA- enheten.

Om huset står tomt periodvis
Om huset inte ska användas under en längre period är det bra att spola rent i pumpsumpen och att pumpa ut så mycket vatten som det går ur sumpen. Det minskar risken för dålig lukt och igensättning orsakat av stillastående spillvatten och frysrisk vintertid. Tömning sker via manöverpanelen. Se manuell pumpstyrning i installations- och användarhandboken från tillverkaren.
Vid längre stillestånd motionskörs pumpen (1 sekund om pumpen inte startat inom 96 timmar). Denna funktion är förinställd i pumpstyrningen.


Vad gäller vintertid?
Låt eventuell snö ligga kvar över LTA-enheten, då den fungerar som extra isolering. Vid fel på enheten måste ni dock se till att den är nåbar för service/reparation, med skottning eller halkbekämpning.
Det är bra om strömmen lämnas på under vintern även om huset står tomt. Annars fungerar inte motionskörningen och det finns risk att det blir korrosion i automatikskåpet om det sitter i ett ouppvärmt utrymme. Kostnaden för el till LTA-driften för permanentboende beräknas till någon/några hundralapp per år.

Ädre vattenföreningar

I området finns flera äldre vattenföreningar , som nu avvecklas.

Styrelsen kan inte ge några generella råd om vad som är bäst att göra, då varje vattenförening har sina specifika frågeställningar. Det bästa är att kontakta Lantmäteriet för att få råd.Noteras kan dock att om vattenföreningens medlemmar beslutar sig för att lägga ner föreningen, skall pumphus och utrustning tas bort och marken skall återställas. Ett intyg från styrelsen skall inhämtas, som bekräftar att detta är genomfört och godkänt.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.