Logga in

Jakt & Fiske

Jakt


Enskild jakt på vilda djur är inte tillåtet – inte ens på den egna tomten!
Vi vill vädja till alla att inte mata vilda djur i närheten av bebyggelse och särskilt inte rådjur eftersom många upplever dem som en olägenhet – de är bärare av fästingar och de har god aptit på det som växer ”innanför staketet”.
Det finns både rådjur, hjort och älg i markerna och det är viktigt att det blir en bra balans i viltbeståndet. Även enstaka vildsvin har observerats.

Samfällighetens är i dag ett planlagt område och det är därför kommunen som är ansvarig för att jakt utförs.

Man kan också kontakta jaktansvarige på Horns Gård, för rådfrågning och hjälp.

Fiske

Föreningen har tillgång till fiskevatten som gränsar till den mark som vi äger.

Vårt fiskeområde ser du på Fiskekartan som du hittar under "Dokument/Planbestämmelser/kartor" (eller klicka på länken).

Den blå linjen visar vårt egna fiskevatten. De röda linjena visar områden där du INTE får lägga fasta fiskeredskap som exempelvis nät. Detta gäller på insidan av Lindö och i Horsskärssundet.

I norr gränsar vårt vatten mot Horns Strands Fastigheters fiskevatten. Detta är vattnet runt Grönö, upp över Bråtviken och Borgö samt in i den södra delen av Örserumsviken.Samfälligheten hade tidigare även detta fiskevatten genom ett avtal, men detta har upphört.

Ytterligare norr om detta vatten samt nordost om vårt eget är det kommunens vatten. Inte heller där får man fiska med fasta redskap, utan tillstånd..

Vattnen runt Krokö och Idö tillhör Idö fiskesamhälle.


För allas trevnad har föreningen också särskilda fiskeregler (se nedan) – det är viktigt att reglerna följs.
Det finns en fisketillsyningsman som är utsedd av länsstyrelsen. Hans uppgift är bland annat att svara för tillsyn, informera om bestämmelser och dylikt, tolkning av regler m.m. Namn och adress i se nedan. Med lite tur kan Du fiska strömming, gädda, abborre, flundra, sik (ålfiske är för närvarande förbjudet).

Fiskebestämmelser

För fiske på vatten disponerat av Horns Samfällighet.Tillåtna redskap: Spinn och kastfiske, spö och pimpelmete. 10 angeldon med enkelkrok under vinter/isbelagt område. På vatten med minst 3m vattendjup är fiske med nät, max 90m eller långrev max 100 krok (ej gäddrev) tillåtet.

All slags nät och revfiske är förbjudet mellan 1/4 och 1/6.

Redskap skall vara märkta med röda fiskekulor och bokstäver E.R (enskild rätt) samt namn, telefonnummer och fastighetsbeteckning.

Fiske med nät eller revfiske är året runt förbjudet i Lindösundet och Horsskärssundet .

Fiskerätten är en per fastighet till familjens husbehov. Endast tomtägaren och dennes familj är den som fiskar. Självklart får annan person hjälpa till.

Inga nät eller redskap får läggas närmare än 50m från bryggor, bojar och badplatser. 100m gräns mellan utlagda redskap.

Ålfiske är förbjudet. Ålryssjor får därmed inte användas, inte heller som sump.

Minimått. Gädda 40cm samt maxmåt 75cm, max 3 gäddor/tillfälle, Sik 35cm, Lax 60cm, Havsöring 50cm, Torsk 45cm. Flundra eller annan plattfisk 25cm. Måtten avser avståndet mellan nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets. Fiske som inte håller måtten skall släppas omgående.

Fiske med redskap på kommunalt angränsande vatten ska märkas med bokstaven F (fritidsfiskare, namn och telefonnummer).

Överträdelse av fiskebestämmelserna medför risk att fiskeredskap beslagtas, fiskerätten blir indragen och att man kan dömas till straff enligt gällande fiskelagar.

Trollingfiske, dragrodd eller fiske från drivande båt är inte tillåtet.

Ladda hem Fiskeregler för gädda 120802

Övrigt
Vattenskoteråkning är förbjudet inom alla våra vatten se anslag.

Låga hastigheter gäller nära stränder. Visa hänsyn till varandra.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.